y4a9383-150×150

Task Force Red Cloud och Freezing Winds

Vid Nylands brigad kulminerade hösten i övningen Freezing Winds. som är Marinens huvudkrigsövning i slutet av året.

Övningen utgör samtidigt slutkrig för de beväringar som snart kommer att hemförlovas. Förhållandena under övningen har igen en gång varit utmanande. Snö, hala berg och mörkret har medfört utmaningar för övningstrupperna både på land och till havs. Brigadens personal och i synnerhet de beväringar som snart hemförlovas har återigen visat sitt kunnande och stor yrkesskicklighet. 

Temat för övningen Freezing Winds har varit samverkan, och brigadens trupper har denna gång övat under ledning av Kustbrigaden. Vi har också samarbetat med Gardesjägarregementet. Övningen har även intresserat många internationella aktörer. Vi har haft besökare från många länder och bl.a. från staben för Natos Allied Maritime Command (MARCOM). 

Nylands brigads sätt och förmåga att operera med sin egen båtmateriel, i krävande skärgårdsförhållanden, har väckt mycket intresse. Amfibietrupps- verksamheten utvecklas i många länder och den s.k. Arctic Littoral- funktionen och brigadens verksamhet har varit föremål för särskilt intresse.

Hösten har varit bråd i Nylands brigad. Det som gjort den speciell är Förenta staternas marininfanteris enhet, Task Force Red Cloud (TFRC), vars ca 130 marinsoldater har bott och verkat i brigaden i tre månaders tid. Soldaterna i marininfanteriet har varit en del av vardagen i brigaden i såväl soldathemmet, matsalen som på skjutbanan. 

Deras närvaro har säkert varit en oförglömlig upplevelse för både beväringarna och personalen. Marininfanteriets soldater är yrkesskickliga, alltid positiva och samarbetet med dem har fungerat utmärkt. Deras besök har varit en ytterst lärorik upplevelse, säkert för båda parterna.

TFRC deltog i övningen Freezing Winds som en del av Nylands brigads övningstrupper och utgjorde en central faktor när det gäller produktion av underhållsförmågor. Transporterna, truppernas kompletteringar i skärgården och medicinalvården fick helt nya dimensioner i och med deras deltagande.  

Året går mot sitt slut och snart är det tid att lugna sig och fira jul och nyår. Det gångna året har varit mycket speciellt. Coronan, kriget i Ukraina, Finlands ansökan om medlemskap i Nato, det ökade antalet repetitionsövningar, Förenta staternas marininfanteri etc. har gjort året tungt, men speciellt. 

Jag vill i synnerhet tacka stampersonalen vid Nylands brigad för stor yrkesskicklighet och ett väl utfört arbete. Det är svårt att tänka sig att någon annan än personalen vid Nylands brigad skulle ha klarat året bättre.