Toffe6

Nya ledare för republiken och Försvarsmakten i en ny verklighet

Det finska folket har under våren valt en ny överbefälhavare för Försvarsmakten. För oss försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade var det en spännande valkampanj som handlade mycket om utrikespolitik och Nato. Man kunde följa med intressanta diskussioner mellan kandidaterna, men också i pressen många analyser av det nuvarande läget.

Man kunde se skillnader hos kandidaterna, trots att det kanske sist och slutligen ändå var retoriska skillnader och inte skillnad i vilken linje Finland ska ha i sin utrikes- och säkerhetspolitik, snarare kanske nyanser.

Det var ett spännande val som i slutändan blev ett av de jämnaste presidentvalen i vår historia. Nu hoppas jag att vi ändå ser ett enat folk som kan stå emot de hot som står framför oss, speciellt de yttre hoten som kommer från vår granne i öst. Vår nya president kunde redan på valkvällen ta ett stort steg för att motverka splittringen genom att för första gången i historien besöka motståndarens valvaka innan han åkte till den egna. Detta var ett tydligt tecken på statsmannaskap och att växa in i rollen och ett bra försök att förena istället för att dela. 

Vi har under Sauli Niinistös tid varit i en trygg position med en president som åtnjutit ett starkt stöd från invånarna och därmed kunna föra republikens intressen vidare inom utrikespolitiken. Det har varit en mycket turbulent tid inom det säkerhetspolitiska läget. Vi har sett Rysslands annektering av Krim som sedan följdes av Rysslands grymma anfallskrig mot Ukraina. Detta hade ändå följder för vår utrikes- och säkerhetspolitik då vi äntligen fann vår roll i väst och blev medlem av Nato. Detta är ett steg som ändå många av oss sett som naturligt redan en längre tid, men det behövdes en förändring i folkets åsikt för att det skulle bli sant. Vi har nu en helt ny roll inom Nato och EU efter att vi nu blivit en fullvärdig medlem som också tar ett försvarspolitiskt ansvar inom unionen.

Vi ser också en rockad inom Försvarsmakten då generallöjtnant Janne Jaakkola tillträder tjänsten som kommendör för Försvarsmakten i april. Samtidigt har vi också en ny kommendör för Marinen i Tuomas Tiilikainen. Dessa nya, men erfarna, i ledningen har en ny verklighet i och med att vi anslutit oss till Nato och jag hoppas de för Finland vidare inom Nato och därmed ser till att vi får fortsätta leva i säkerhet och trygghet även i framtiden.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet för ert fortsatta stöd och engagemang och önska er en skön vår!