Prenumerera

Du får en prenumeration på Fanbäraren genom att bli medlem i Nylands Brigads Gille. Det kostar endast 30 €/år.

Gillets uppgift är att stödja Nylands brigad och dess beväringar. Till  uppgifterna hör också frivilligt försvarsarbete och de finlandssvenska försvarstraditionerna.

Fanbäraren är Nylands brigads och Gillets gemensamma tidning. Det är den enda svenskspråkiga militärtidsskriften som ges ut i Finland.

Fanbäraren som tidning utkommer fyra gånger per år med en upplaga på cirka 3000 tryckta exemplar och har omkring 2500 prenumeranter i Finland och utomlands.

Tidningen utkommer i mars, juni, september och december. Du hittar e-versionen av Fanbäraren här (endast för Gille-medlemmar).