Toffe6

Brigaden som skapare av sammanhållning

Gillets sextionde jubileumsår lider mot sitt slut och firandet av årsdagen, svenska dagen, är över. Tack till alla som varit med och firat Gillet under verksamhetsåret i någon form. Det har varit roligt att se hur många personer som engageras av brigaden och gillet i olika sammanhang, och man kan lätt vara stolt över detta engagemang. 

I Gillets fall är de flesta såna som tjänstgjort vid brigaden och därmed har ett starkt engagemang, och man ser att beväringstiden skapar ett starkt band till det truppförband man tjänstgjort vid. Men de är inte de enda som Gillet engagerar. Gillet engagerar även många andra, både såna som ser Brigadens roll i samhället som viktig trots att de själva inte tjänstgjort där och såna som ser Gillets sammanhållning kring det finlandssvenska frivilliga försvaret som viktig. Det som ändå är det sammanhållande kittet är brigaden. Brigaden för oss samman så att vi kan jobba för brigaden i olika former.

Nylands Brigads motto är Militärt kunnande, Sammanhållning och Framåtanda, och det syns tydligt i verksamheten, men också hos människorna som jobbar i brigaden och för brigaden. I Gillet tar vi med tacksamhet emot mottot gällande sammanhållning, för det syns tydligt i vår medlemskår att brigaden skapar sammanhållning. 

Ett tydligt tecken på framåtanda är att brigaden anpassat sig mycket under åren. Då man ser på Gillets 60-åriga historia märker man också att brigadens roll ändrat mycket i samhället och alltid hållit sig aktuell. 

Nu är brigadens roll i försvarsmakten, som en del av Nato, viktigare än någonsin. Under de senaste 20 åren har den internationella prägeln på verksamheten betytt att brigadens roll har vuxit. Utöver detta är brigaden som tjänstgöringsplats, både för stampersonal och för värnpliktiga, väldigt uppskattad. Reservisterna ger även höga betyg för övningarna som ordnas. Detta betyder att också mottot Militärt kunnande och Framåtanda uppfylls väl. 

Då jag under året har haft fördelen att träffa de amerikanska trupperna som övar med brigaden kommer det tydligt fram att de är imponerade över hur trupperna vid Nylands brigad är utbildade och hur slagkraftiga de är i sin miljö. Det är en till sak vi kan vara stolta över, och här går ett stort tack till personalen vid brigaden, som gjort mycket extra för utvecklingen av brigaden. 

Christoffer Hällfors