Toffe6

Skapa resiliens genom att rösta

I samhället sker det konstant många förändringar och inom det offentliga följer vi med många saker denna vinter. Bland annat jaktplansaffären fick ett slut och därmed fick vi ett samarbete för en lång tid framöver.

Värnplikt är på beslutsfattarnas läppar efter att den parlamentariska kommittén som funderat på förnyande av värnplikten kom med sin slutrapport under hösten. Ett av förslagen är att kvinnor också skulle kallas till uppbåden, vilket kan vara ett steg att bättre ta till vara kvinnornas insatser för att försvara detta land. 

En annan stor förändring i samhället är skapandet av välfärdsområden i samband med att reformen av social- och hälsovården går framåt och äntligen blir konkret. Den kommande modellen är inte perfekt, men med tanke på att man försökt reformera social- och hälsovården ända sedan jag blev myndig och fick rösträtt så är det nog bra att det äntligen händer. 

Man kan förstås fråga sig vilka frågor skapandet av en ny förvaltningsnivå kommer att lösa, men jag är säker på att det ger de förtroendevalda i de nya välfärdsområdena en bättre möjlighet att påverka både hälsovården och sjukvården än vad det varit hittills i många av kommunerna. 

Samtidigt får hela social- och hälsovården bredare axlar att ordna den lagstadgade servicen och staten får härmed också ett större ansvar då hela finansieringsansvaret finns hos staten istället för hos kommunerna. 

Det är viktigt för samhället att vi alla gemensamt utnyttjar vår rösträtt i det kommande välfärdsområdesvalet den 23 januari. Det är viktigt att vi får bra beslutsfattare som förstår helheterna, då det är dessa förtroendevalda som långt kommer dra upp spåren för hur arbetet kommer att skötas i välfärdsområdena framöver samt bygga upp strukturerna. 

Man kan fråga sig vad välfärdsområdena har med vårt lands försvar att göra, men där kan jag endast konstatera att rollen är mycket viktig. I dagens läge med hybridpåverkan från främmande makter är social- och hälsovårdens samt räddningstjänsternas roll allt viktigare. 

För att vi ska kunna motstå hybridpåverkan och ha en tillräcklig resiliens i samhället är det viktigt att dessa tjänster fungerar och att en krisberedskap finns kvar inom social- och hälsovården, men också inom räddningstjänsten, som också överförs till de nya välfärdsområdena. 

Därmed är det viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken och ställer upp för välfärdsområdena med den kapacitet vi har att erbjuda. Det allra minsta vi kan göra är att rösta!