Elevkorpral Fred Shaw

Onneks oon spolle!

“Onneks en oo spolle” hör man med jämna mellanrum när man diskuterar med kompisar om olika vapenslag. De tycker väl att som militärpolis får man stå vid brigadporten 12 timmar per dag i 255 dagar.

I själva verket så får man en av de mångsidigaste utbildningarna på brigaden som omfattar både roliga övningar, intressanta lektioner och användbar kunskap om lagstiftningen och vars och ens rättigheter som både soldat och civilperson. Under U-skedet gick ca en vecka åt till maktmedelskursen, som gick ut på både teoretisk och praktisk övning i användning av maktmedel och som mera allmänt handlade om vakt. Vi lärde oss bl.a. om när och hur man får använda maktmedel och i vilka fall vi får gripa folk. 

Strax efter maktmedelskursen blev kontingent 1/20 militärpolismanskap hemförlovade vilket innebar att vi började vakta. Under slutet av U-skedet fick vi utbildning i gruppens strid och även användning av pistol (FN-80). När jag blev vald till underofficerskursen fick jag flytta från nedre till övre våningen i underofficersskolan och började UOK-1. 

Tack vare att alla militärpoliselever var frivilliga till underofficersskolan så fick vi en motiverad grupp vilket förbättrar stämning och underlättar samarbetet. Under UOK-1 fick vi både ledarskapsutbildning, utbildning i gruppens strid samt utbildning om skydd av objekt. Vi gick även barettmarschen och alla militärpoliselever som startade kom även i mål tack vare bra sammanhållning och framåtanda. 

UOK-1 blev tyvärr inte helt som planerat eftersom det första covid-19-fallet blev aktuellt på brigaden. Det ledde till att eleverna fick vara i vakt i fem dagar och missade en stor del av STRÖ 1. Det var givetvis synd att vi gick miste om utbildning i skogen, fast om man försöker se det positiva så fick eleverna en inblick i hur vakten fungerar, vilket kommer att vara nyttigt när vi själv börjar delta i vakten när våra chefer blir hemförlovade. 

Eftersom jag själv är både brittisk och finsk medborgare så var det inte alltid självklart att jag skulle gå i militären istället för civiltjänst, men nu tack vare många goda vänner, intressant utbildning och utmärkta utbildare så är jag helt säker på att jag gjorde rätt val. Onneks oon spolle!

Fred Shaw var elevkorpral när texten skrevs.