Stridsbåtsförarna fick sitt eget kompani – “utan stridsbåtar finns det ingen kustjägarverksamhet”

20220518_örö_ester22-11

Vid årsskiftet grundades en ny enhet vid Nylands brigad i form av stridsbåtskompaniet. Stridsbåtarna har sedan länge haft en viktig roll vid brigaden och nu kommer det att kunna läggas allt större fokus på utbildningen av stridsbåtsförare och -manskap.

Den 1.1.2022 grundades stridsbåtskompaniet vid Nylands brigad, ett kompani som på många sätt är unikt för hela Finlands försvarsmakt. SBK är det enda stridsbåtskompaniet i landet och därför är Nylands brigad det enda truppförbandet som ansvarar för användningen av stridsbåtar och utvecklingen av deras stridstaktik.

Trots att SBK endast existerat i ett halvår är användningen av stridsbåtar vid Nylands brigad ingenting nytt. Kompaniets enhetschef, kaptenlöjtnant Samuli Hyttinen, påpekar att båtförarnas samarbete med kustjägarna och infanteriet sedan länge varit i en nyckelroll vid brigadens verksamhet i kustförhållanden.

 -Man kan säga att det inte finns någon kustjägarverksamhet utan stridsbåtsförare, konstaterar Hyttinen.

Bättre möjlighet till specialisering

Innan SBK grundades tillhörde stridsbåtsförarna samt -manskapet 2.Kustjägarkompaniet. Hyttinen förklarar att stridsbåtsverksamhetens unika och viktiga roll vid brigaden var den bidragande orsaken till att det nya kompaniet grundades. Innan grundandet av SBK fick Hyttinen som dåvarande enhetschef för 2.Kustjägarkompaniet balansera ansvaret för många olika utbildningsgrenar på samma gång. Att han nu kan fokusera på utbildningen av endast ett vapenslag och har en större personalstyrka till sitt förfogande inom stridsbåtverksamheten har enligt Hyttinen lett till att man nu kan erbjuda bättre och mer specialiserad utbildning åt såväl beväringar som personal, bland annat i form av stridsbåtsskjutningar i samband med olika övningar.

-I och med att vi nu har ett stridsbåtskompani kan vi såväl på ledningssidan som i Örlogshamnen i Syndalen till hundra procent fokusera på stridsbåtsverksamheten. Min möjlighet att som chef påverka utbildningen har tack vare det blivit betydligt större än tidigare, förklarar Hyttinen.

Utbildar förare och mekaniker

SBK erbjuder två olika utbildningsprogram; stridsbåtsförare och stridsbåtsmanskap. Stridsbåtsförana tjänstgör i 347 dygn och får chefsutbildning samt en grundläggande utbildning inom maskineri och sjöfart. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på att utbilda behöriga båt- och maskinchefer för U-600-klassens stridsbåtar. Därtill är målet att stridsbåtsförarna också ska kunna vara en del av besättningen på U-700-klassens båtar och exempelvis fungera som rorsman, navigator, vapenoperator eller däcksman.

Stridsbåtsmanskapet tjänstgör å sin sida i 255 dygn och inom utbildningen finns det ett antal olika inriktningar. De som utbildas till däcksmän fungerar som besättning på U-600- och U-700-klassens stridsbåtar och får vapen-, signal-, samt grundläggande sjöfartsutbildning. Mekanikernas uppgift är i sin tur att underhålla båtarna när de kommer i hamn och se till att de alltid är redo att användas. Dessutom finns det inom kompaniet planer på att börja utbilda fälttygsmanskap, eftersom stridsbåtarnas vapen regelbundet behöver vårdas och granskas för att hållas i användningsbart skick.

Även om Samuli Hyttinen påpekar att ingenting någonsin är perfekt och att det ännu finns detaljer SBK kan förbättra inför kommande kontingenter är han överlag mycket nöjd med hur kompaniets verksamhet sett ut under det första halvåret. Att det handlar om ett ganska litet kompani har enligt honom lett till att man kunnat fokusera mera på detaljer och till att gruppandan och attityden varit på topp.

 -Jag tycker att både beväringarna och personalen har utfört sina uppgifter till hundra procent. Det har varit ett tungt men mycket roligt och givande första halvår, konstaterar Hyttinen.