Internationellt samarbete under övningen Freezing Winds 23

20231127_valnik_FRWI23_RPR_VYKS_0209

Marinens huvudkrigsövning under hösten 2023 var Freezing Winds 23, som ordnades 20.11 – 1.12.2023. I den internationella sjökrigsövningen deltog förutom trupper från Marinen även trupper från Armén och Flygvapnet, den svenska marinen samt ett rikligt antal allierade. Freezing Winds 23 var den första stora sjökrigsövningen som Finland ledde i egenskap av Natomedlem.

I övningen deltog sammanlagt cirka 30 örlogsfartyg, underhålls- och stödfartyg samt transportbåtar och kust- och marktrupper från totalt 9 länder. Övningens totala styrka var över 4000 personer, varav ca 400 var reservister. 

Granatkastarkompaniet övade med USMC luftvärnstrupp under den första halvan av övningen
och utförde granatkastarskjutningar i Syndalen. Foto: Combat Camera

Målet med övningen, som genomfördes på Finska viken och inom Skärgårdshavets område, var att öva verkställandet av en marinoperation som en del av en gemensam internationell operation i de förhållanden som råder längs Finlands kust och på Östersjön.

Nylands brigad samverkade under övningen närmast med en avdelning från Förenta staternas Marinkår (2nd Marine Logistics Group), som var kommenderad till Dragsvik från oktober till december. Speciellt pionjärerna hade ett tätt samarbete. 

Soldater från Förenta staternas Marinkår (2nd Marine Logistics Group) och Pionjärkompaniet vid Nylands brigad. Foto: Combat Camera

Från Storbritannien deltog landstigningsfartyget RFA Mounts Bay i övningen och samverkade med bl.a. brigadens kustjägartrupper. En JEHU-båt övade dockning i fartygets welldäck.