Nya officerare på brigaden

Litmanen och nummela (1.24 fanb)-1

Kaptenlöjtnant Sami Litmanen

Jag är kaptenlöjtnant Sami Litmanen, och jag inledde mitt arbete som luftförsvarsofficer på operativa avdelningen vid staben för Nylands brigad 1.9.2023. Till min uppgift hör bland annat att utveckla luftförsvaret i brigaden och öka kännedomen om det samt fungera som flygtjänstförman vid Nylands brigad. Jag har fått min grundutbildning på luftvärnsinriktningen och tjänstgjorde i Salpausselkä luftvärnssektion (Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo) vid Karelska brigaden (inklusive magisterkursen) under åren 2015–2023. Förflyttningen till Nylands brigad var bokstavligen ett hopp in i det okända, eftersom försvarsgrenen byttes från armén till marinen, grundenheten till brigadstab och språket från finska till svenska. 

Det har varit intressant, uppiggande och utmanande att tjänstgöra vid Nylands brigad. Min svenska var inte särskilt stark när jag kom till brigaden och det har absolut medfört utmaningar i det dagliga arbetet, men jag har försökt studera svenska vid sidan av arbetet och redan märkt att jag gjort klara framsteg. En av de saker jag funderade på innan jag kom till brigaden var andan. I min tidigare arbetsenhet rådde en verkligt god anda, som gjorde det lättare att orka i arbetet, och jag fick till min glädje märka att andan i Nylands brigad är god både vid staben och i hela truppförbandet. 

En av de största skillnaderna jämfört med Karelska brigaden är kanske brigadens storlek. Både antalet beväringar och personalens storlek är avsevärt mindre. Även garnisonsområdet inklusive närövningsområdena är mindre till sin storlek. Jag har inte upplevt en mindre garnison som någonting dåligt utan tvärtom. Och Nylands brigad är ju ändå en klar stadsgarnison jämfört med Vekaranjärvi! 

Kommendörkapten Klaus Nummela 

Jag är kommendörkapten Klaus Nummela, och jag blev förordnad till avdelningsstabsofficer på beredskapssektorn vid operativa avdelningen i början av maj 2023. Min föregående uppgift var vid Marinstaben, men jag ville gärna arbeta på truppförbandsnivå på nytt nu, när det blev möjligt. På samma gång förkortades min dagliga väg till arbetsplatsen till under hälften.

Tidtabellen för arbetet i Marinstaben dikteras av olika processer och mötesrytmen. Här får jag arbeta självständigare och bära huvudansvaret för min egen sektor. Förstås finns det mycket grupparbete på operativa avdelningen, och alla får också projekt och uppdrag utanför sin egentliga sektor.

Jag har trivts utmärkt i Dragsvik. Enligt min åsikt är det trivsamt och snyggt i garnisonen, och andan bland brigadens personal är god. Brigaden har en tydlig huvuduppgift och den tar sig uttryck i en viss hållning och målmedvetenhet i all verksamhet. Eftersom jag redan har tjänstgjort i Marinen i över femton år, kände jag redan de flesta av kollegorna i brigadens och bataljonernas staber. Det har varit angenämt att också bli bekant med personalen vid grundenheterna och Underhållscentralen.

Det svenska språket är enbart en positiv sak för mig. Mitt modersmål är finska, men jag har bott i Sverige i barndomen, och gått i en vanlig svensk grundskola i två år. Grunden för språkkunskapen är alltså i gott skick, men ämbetsspråket och milisvenskan kräver lite vidare studier. Mina tidigare arbetsuppgifter har innehållit en del nordiskt samarbete. Även om arbetsspråket där är engelska, har jag alltid pratat svenska eller ”skandinaviska” med de nordiska kollegorna i inofficiella sammanhang. Till slut måste jag notera, att i motsats till mina förväntningar pratas det mer finska än svenska vid brigadstaben, även om det kanske borde vara tvärtom.