Nylands brigad som prepkurs för Kadettskolan

Landstigning
På väg att utföra landstigningen under en stridsövning. Bild: Privat.

För många är beväringstjänsten ett relativt kort besök till den militära världen, men för vissa är det början på en livslång karriär.

Då jag ryckte in 4.7.2022 hade jag ingen aning om hur livet innanför porten skulle se ut. Jag hade förstås hört berättelser och rykten av mina vänner som redan hade tjänstgjort i Nylands brigad, men jag bestämde mig för att ta emot allt med tomma händer. I början var jag inte så intresserad av det militära livet, men för varje dag av rekrytskedet som gick, steg intresset för det militära.

En av de viktigaste sakerna som bidrog till mitt intresse var min tjänstgöringsuppgift. Jag hade redan innan jag ryckte in anmält mitt intresse till båtförarutbildningen, eftersom jag rört mig mycket på havet hela mitt liv. Under rekrytskedet gavs möjligheten att bli vald till den uppgift jag ville, vilket gav ork att kämpa för poängen och ledde till att jag fick platsen jag ville ha. Ett år är en lång tid, så därför är det viktigt att sträva efter en uppgift som intresserar en. Det hjälper en att få ut så mycket som möjligt av  tjänstgöringstiden. För mig fungerade det i alla fall. Efter att utbildningen i Stridsbåtskompaniet började, kom underofficerskursen snabbt emot, och ännu snabbare kom urvalen till reservofficerskursen.

Beväringstjänsten gav också möjligheten att få öva med USMC.

Så blev jag vald till reservofficerskursen vid Sjökrigsskolan på Sveaborg. Plötsligt flyttade jag till ett finskspråkigt truppförband, och det tog sin tid innan man förstod alla slangord som de andra på kursen använde, men jag lät inte det störa mig. Det tog inte länge innan jag var en i gänget och på väg att bli aspirant. Det var någon gång under reservofficerskursen som jag på allvar började tänka att ett jobb inom Försvarsmakten kunde vara någonting för mig. Speciellt tanken att söka till Kadettskolan och sträva efter en karriär som officer blev allt mera lockande ju mer jag talade med personalen och kadetter vid Sjökrigsskolan.

Lika snabbt som den började var reservofficerskursen över och jag flyttade tillbaka till Dragsvik, nu som aspirant. Jag visste inte det då, men har senare insett att chefsperioden som aspirant var den mest krävande, men också den mest givande delen av tjänstgöringen. Nu fick jag börja leda och experimentera för  att hitta mitt egna sätt att leda min pluton i 122 dagar. Under chefsperioden märkte jag att jag lärde mig nya saker varje dag, även om den egentliga ledarskapsutbildningen redan var över. Dessutom fick jag äntligen koncentrera mig på att göra den uppgift jag blev vald till under rekrytskedet.

Dagarna gick väldigt fort när man fick göra någonting man ville. I det här skedet visste jag redan att jag skulle söka till Kadettskolan för att inleda mina studier följande höst. Jag hade tänkt vila i några månader efter hemförlovningen, bara njuta av livet och ha det roligt. Ändå hittade jag mig själv i chefens kontor med en ifylld ansökan för att bli och jobba som avtalssoldat över sommaren tills skolan började. Jag valde att bli kvar och jobba efter många rekommendationer från personalen som visste att det skulle vara ett stort plus inför studierna i Kadettskolan. Och om jag inte skulle ha kommit in till skolan, skulle jag haft en plats att fortsätta jobba ett år och söka på nytt. Som tur fick jag veta strax före midsommaren att jag blivit antagen.

Det är viktigt att ägna fritiden till något man njuter av. Bild: Privat.

Arbetet som avtalssoldat i Nylands brigad gav mig mera erfarenhet som utbildare, det var ju ändå min huvudsakliga uppgift då. Det viktigaste anser jag ändå var det att jag fick uppleva arbetsmiljön inom Försvarsmakten och få en bild av hurudant arbetet är så att säga ”sett från kafferummet”. Att vara beväring är en sak, men att jobba inom Försvarsmakten är väldigt annorlunda.

Det var därför bra att få en bild av arbetslivet redan före Kadettskolan. För mig förstärkte tiden som avtalssoldat känslan att börja en karriär i militären. För andra är det kanske tvärtom. Därför är arbetet som avtalssoldat en perfekt plats att testa och se om det militära yrket passar en. Det är lätt att söka till avtalssoldat, man nämner bara saken till enhetschefen och fyller i några blanketter, och bara man får platsen har man arbete i åtminstone ett halvt år. Därefter kan man söka mera arbete ifall man så vill, eller söka till vidare utbildning. Allt är möjligt. Nu studerar jag i Kadettskolan på första årskursen. Jag inledde mina studier förra hösten, och de kommer att fortsätta ännu i två och ett halvt år. Studierna har varit mångsidiga. Vissa dagar är man på föreläsning, andra dagar är man på skjutbanan och ibland är man ute på stridsövning.

Som studerande på sjöfartsinriktningen väntar jag speciellt på inkommande vår och sommar. Då börjar utbildningen i sjöfart, och vi får åka ut på havet igen.