Hösten vid Nylands brigad i bilder

_Y4A8748

Här har vi samlat några av höstens händelser på Nylands brigad.

Frisbeegolfbanan har tagits i bruk Brigadens nya frisbeegolfbana togs i bruk i september. Frisbeegolfbanan omfattar 18 pro-nivåkorgar i varierande terräng inom brigadområdet, och byggdes av beväringarna under ledning av beväringskommittén och idrottsofficeren, kaptenlöjtnant Harri Paukku. Frisbeegolfens popularitet har ökat exponentiellt under de senaste åren, och har även blivit en favorit bland beväringarna vid Nylands brigad. Beväringarna kan under kvällsfritiden eller under fysisk fostran besöka beväringskommitténs fritidshus för att kvittera ut frisbeear och sedan ägna sig åt en motionsrunda på den nya banan.
Nya staketet har tagits i bruk- från säkerhetsofficeren 14.9.2021 var den stora dagen då entreprenören överlät nybygget till Nylands brigad, ett nytt staket, som sträcker sig längs hela landbacken med början från Dragsviken i söder. Totalt omfattar den nya delen 3370 meter staket samt tre nya portar. Den nybyggda delen sträcker sig hela vägen längs norra och östra sidan, medan den västra staketlinjen fanns från tidigare. Staketprojektet har varit en lång process och därför är vi i brigaden nu ytterst glada att vi har ett färdigt staket.
Övning med polisen Nylands brigad samarbetar årligen med Polisen i olika övningar och utvecklar myndighetssamarbetet. I september verkställdes en gemensam övning där brigadens militärpoliser övade tillsammans Polisyrkeshögskolan, Polisinrättningen i Västra Nyland och Finska Vikens Sjöbevakningsektion. Nylands brigads roll var att ge handräckning åt Polisen som bl.a. övade situationsledning.
Firande av självständighetsdagen Försvarsmaktens nationella självständighetsparad skulle i år ha ordnats i Lahtis, där 1. Kustjägarkompaniet skulle ha fungerat som fankompani, men på grund av det rådande pandemiläget inställdes paraden för andra året i rad. Nylands brigad firade självständigheten med högtidlig flagghissning samt befordringar inför hela brigaden. Nylands brigads kommendör, kommodor Juha Kilpi och Beväringskommitténs representant lade även ner krans på Ekenäs gravgård vid de stupades minnesmärke.
Nylands brigads kommendör, kommodor Juha Kilpi och Beväringskommitténs representant lade även ner krans på Ekenäs gravgård vid de stupades minnesmärke.