Höstmöten på Riddarhuset – nya styrelsemedlemmar valdes

Gillets höstmöte 10.11-7
Nylands brigads kommendör kommodor Juha Kilpi deltog i Gillets höstmöte i Riddarhuset för att framföra aktuella nyheter från brigaden Foto: Christoffer Hällfors

Nylands Brigads Gille fick två nya styrelsemedlemmar. På höstmötet valdes Sirkkaliisa Cavonius och Juha Laukka in i styrelsen i stället för Johan von Knorring och Mika Niemi som önskat avgå.

Nylands Brigads Gilles höstmöte hölls onsdagen den 10 november 2021 på Riddarhuset i Helsingfors. Sammanlagt 32 personer deltog i mötet, som denna gång kunde hållas som ett fysiskt möte i normal ordning.  Gillets budget och verksamhetsplan för år 2022 godkändes.

Nytt för år 2022 är Gilledagen, som planeras hållas lördag 23.4.2022.

Gillets styrelseordförande Christoffer Hällfors och medlemmarna Otto Schauman, Åke Frondén och Rabbe Sittnikow återvaldes för perioden 2022-2023. Till nya medlemmar efter Johan von Knorring och Mika Niemi, som önskat avgå, valdes Sirkkaliisa Cavonius och Juha Laukka

Till nya medlemmar i Delegationen valdes Johan von Knorring, Joakim Strand och Henrik VuornosStig Gustavson fortsätter som ordförande för Delegationen. 

Till ny ordförande för valnämnden efter Karl Stockmann, som avgår p.g.a.  åttaårsregeln, valdes Bernt Ehrnrooth.

Mika Niemi tilldelades Gillets förtjänsttecken i silver.

Brigadkommendör Juha Kilpi informerade därefter om verksamheten på Nylands brigad och aktuella utvecklingsplaner under perioden 2021-2022 bl.a. om VYKS (ATU)-utbildningen och om underofficersutbildningen som överförs till enheterna, vilket är ett allmänt förfarande inom Försvarsmakten i dag. En grundrenovering av underofficersskolans fastighet inleds i början på nästa år.

Delegationen hörde om Eurofighter

Nylands Brigads Gilles Delegation höll sitt höstmöte torsdagen den 28 oktober 2021 på Riddarhuset i Helsingfors. En del av Delegationsmedlemmarna deltog i mötet på distans. 

Höstmöteshandlingarna genomgicks och förordades med vissa kompletteringar för behandling på Gillets höstmöte.

Paul Hitchcock, direktör för BAE Finland, höll en presentation av jaktplansalternativet Eurofighter assisterad av tidigare chefen för Lapplands flygflottilj, översten i a Jukka Ahlberg, som har flygerfarenhet av bl.a.  Mig 21, Hawk och Hornet.