Gilledagen 2022 – en unik chans att följa med internationell skjutövning

_MG_5828

Då Gilledagen i våras inhiberades av orsaker utanför Gillets och brigadens kontroll så ordnar nu Nylands Brigads Gille r.f. under hösten 2022 första gången evenemanget Gilledagen för sina medlemmar. Gilledagen är endast för medlemmar denna gång.

29.10.2022

Gilledagens program är uppdelat i två delar. Man får gärna delta i hela programmet, men ifall man inte har möjlighet så kan man endast delta i någondera delen, i dagsprogrammet eller kvällsprogrammet. 

Dagsprogram – Följ med skjutövning SYD 222:

Vi har en unik chans att följa med strids- och skjutövning SYD 222 under dagen. Strids- och skjutövning SYD 222 ordnas i Syndalen 25.10-3.11.2022. 

Till övningen har följande trupper bekräftat sitt deltagande: Nylands brigad, Kustbrigaden, Markstridsskolan, Gardesjägarregementet, Gränsbevakningsväsendet, Amfibieregementet (SV), en GRK-pluton och eldledningstropp från Storbritannien samt en USMC CLD-enhet (US). Syftet med övningen är att öva de deltagande GRK-trupperna i skjutning med olika metoder i pluton- och kompanisammansättning i en skjutteknisk övning. Med internationella trupper övas eldledning enligt Natos förfaringssätt.

Preliminärt program

Dagsprogram

Busstransport till brigaden / egen transport

Kl. 10 Ankomst till Syndalens soldathem

Presentation av övningen och övningstrupperna

Lunch på soldathemmet i Syndalen

Rundvandring under övningen SYD

Kl.16 Transport till brigaden

Kvällsprogram – Middagsbiljett

Middag på Officersmässen vid Nylands brigad

kl. 17:00

Preliminära deltagaravgifter

(fastställs senast i anmälningsskedet)

Busstransport 15 €

Dagsprogram 25 €

Kvällsprogram 60 €

Mera information samt intresseanmälan kan göras på nylandsbrigadsgille.fi/gilledagen-2022

Frågor gällande Gilledagen kan riktas till styrelseordförande Christoffer Hällfors per e-post till ordf@nylandsbrigadsgille.fi