Från den krigstida ”Ek-divisionen” till dagens ”Ek-bataljon”

IR55_StabsK_Harparskog_6_12_1941_parad
“Ek-divisionen” under självständighetsdagens parad i Harparskog år 1941. Marinens kommendör, general Valve, tar emot kompaniet. Foto: SA-kuva.

Den framgångsrika 17.Divisionen, ”Ek-divisionen”, lades ned efter att vårt krig mot Sovjetunionen tog slut år 1944. Men ca 60 år efter det grundades på nytt en trupp vars hedersuppgift blev att värna Ek-divisionens traditioner. En ny ”Ek-bataljon” hade fötts.

17. Divisionen grundades 18.6.1941 till Fortsättningskriget i Ekenäsnejden och fick därför namnet ”Ek-divisionen”. Den nya ”Ek-bataljonen” grundades av Nylands brigad 1.1.2005, också i Ekenäs, och fick sitt namn Ekenäs kustbataljon enligt samma logik som Ek-divisionen år 1941.

Även de beväringar som tjänstgör i dagens ”Ek-bataljon” kommer från samma orter som männen i ”Ek-divisionen mobiliserades från med tanke på kriget 1941. På dessa orters hjältetavlor, där de stupades namn är ingraverade, står det Tali och Ihantala som stridsplats efter många namn. Detta därför att Ek-divisionen deltog i striden vid Tali-Ihantala. Striden krävde stora uppoffringar men genom dem räddade Försvarsmakten vårt land och vår nation.

Den nuvarande ”Ek-bataljonen” hedrar dessa uppoffringar. Inte endast i samband med årsdagsceremonier eller i festtal utan även i daglig tjänst. Ett fint exempel på det är den traditionella hedersvakten vid Jakobstads hjältegravar på självständighetsdagen, där bataljonens lokala beväringar anmäler sig frivilligt för att få fungera som fanbärare och hedersvakter. Där välkomnar den lokala befolkningen våra beväringar tillbaka till sin hemort och där de tillbringar tillsammans en stund i ett ärende som är viktigt för oss alla: det självständiga Finland som vi har den krigsgångna generationen att tacka för.

Ekenäs kustbataljon idag och i framtiden

Krigserfarenheterna från de senaste två åren visar att vi har förberett våra värnpliktiga för nästa krig precis på rätt sätt. Det betyder ändå inte att vi skulle kunna lätta på intensiteten eller fortsätta på samma sätt som hittills. I stället är vi skyldiga att utnyttja den tillgängliga tiden så effektivt som möjligt för att hänga med i den utveckling som sker just nu på stridsfältet.

Bataljonens satsningar på utbildning i användningen av de nya maskeringsnät, verksamhet i spridd gruppering samt truppens grundkunskaper i försvarsstrid bär frukt i dag. Nästan varje kontingent har fått chansen att presentera sina kunskaper för nationella och internationella besökare. Besökarna har berömt våra truppers disciplinerade verksamhet och för att de behärskar de grundläggande militära kunskaperna. När våra beväringar och deras utbildare själva upptäcker att vi gör rätt saker och att vi gör saker rätt, växer vars och ens självförtroende samt truppandan.

Den uppnådda nivån i grundkunskaper gör att alla bataljonens enheter redan idag är klara att ta i bruk de nya stridsmedel som vi har fått och som vi kommer att få i en nära framtid. De nya stridsmedlen kombinerade med bataljonens senaste toppresultat i militärpersonalens arbetsklimat indikerar att våra krigstida truppers stridsvärde kommer att vara på toppnivå även i framtiden.

Sampsa Tamminen