Därför firas de här centrala årsdagarna vid Nylands brigad

Finlands självständighetsdag 6.12

Den äldsta årsdagen som firas vid Nylands brigad har anor från 1600-talet. Många av de traditioner som upprätthålls vid Nylands brigad härstammar antingen från den svenska tiden eller från krigen på 1900-talet. Vi berättar historien bakom de olika årsdagarna vid brigaden.

Jägardagen 25.2

Jägardagen firas årligen 25.2 för att minnas uppkomsten av vår moderna försvarsmakt. År 1914 växte opinionen i Finland för att bilda en egen armé, men på grund av att Finland då var en del av Ryssland var det inte möjligt att ordna militär utbildning i Finland. År 1915 beslöt Tyskland att bistå och börja utbilda rekryter från Finland. Motivet för Tyskland var att försvaga fienden Ryssland. Totalt fick cirka 2000 finländare sin utbildning i Tyskland 1915-1918. 

25.2 år 1918 anlände en stor del av de nyutbildade jägarna till Vasklot hamn i Vasa. Många av de här jägarna var sedan tongivande befäl under vinter- och fortsättningskriget. Vid Nylands brigad är det Vasa kustjägarbataljon som upprätthåller traditionen och årligen hedrar minnet av Finlands första jägare.

Nylands brigads årsdag 18.4

Dagen firas till minne av slaget vid Siikajoki, en ort norr om Brahestad. Slaget ägde rum 18.4 år 1808 när den svenska armén stred mot Ryssland under det Finska kriget. Den finsk-svenska armén hade lidit stora förluster och var på reträtt. En vändning skedde i Siikajoki. Den finsk-svenska armén genomförde ett lyckat motanfall och tog en delseger mot den ryska armén. Segern fick en stor psykologisk betydelse.

Vid slaget i Siikajoki var Nylands infanteriregemente nyckeln till framgången. Infanteriregementet var en tidig föregångare till Nylands brigad. Sedan år 1952 är det Nylands brigad som för regementets traditioner vidare. Det mest synliga tecknet på den traditionsbärande rollen är Siikajokikorset, som jägarna vid Nylands brigad får rätt att bära efter avslutad grundutbildning.

De stupades dag i maj

De stupades dag firas årligen den tredje söndagen i maj. Under dagen uppmärksammas minnet av alla de som stupade i krigen 1939-1945. Det var marsalk Gustaf Mannerheim som år 1940 tog initiativ till en minnesdag för alla de som hade stupat i Finska inbördeskriget (1918) och i Vinterkriget (1939-1940). De stupades dag ersatte den tidigare minnesdagen 16.5, som ordnades för att minnas de vitas intåg i Helsingfors den 16 maj år 1918. De stupades dag är en officiell flaggdag i Finland.

Försvarets fanfest 4.6

Även Försvarets fanfest ordnades tidigare 16.5 för att uppmärksamma årsdagen av de vitas segerparad i Helsingfors år 1918. Men efter Vinterkriget avslutade man firandet av 16.5 för att markera att nationen Finland nu står enad. I stället infördes traditionen Försvarets fanfest som årligen firas den fjärde juni, som är marskalk Mannerheims födelsedag. Fanfesten ordnades för första gången år 1942 när Mannerheim fyllde 75 år. Numera firas dagen stort med en militärparad på varierande ort. Sedan år 1947 är dagen en officiell flaggdag i Finland.  

Ekenäs kustbataljons årsdag 18.6

Trots att nuvarande Ekenäs kustbataljon grundades så sent som 2005 är bataljonens traditioner långa. Ekenäs kustbataljon ersatte Raseborg kustartilleribataljon år 2005. Årsdagen firas till minne av den så kallade Ekdivisionen som grundades 18.6 1941. Ekdivisionen, eller den 17. Divisionen, samlade då de finlandssvenska trupperna och tog ansvar för Hangöfronten. Ekdivisionen sammanslogs senare med IR61 och flyttades till Karelen för att delta i anfallskriget. Bland annat vid slaget i Tienhaara år 1944 kallades Ekdivisionen för “Finlands lås”. 

Den här truppen är numera en av traditionstrupperna vid Nylands brigad och Ekenäs kustbataljon för minnena och traditionerna vidare bland annat via årsdagen 18.6.

Teikaridagen 5.7, Vasa kustjägarbataljons årsdag

De finländska trupperna hade på sommaren år 1941 återtagit ön Teikari vid mynningen till Viborgska viken. Under den ryska arméns frammarsch tre år senare omorganiserades Kustartilleriregemente 22 för att försvara den Viborgska viken och för att hålla ön Teikari. Häftiga strider pågick 4-5.7 år 1944 på Teikari. De finländska trupperna, med Kustartilleriregemente 22, led stora förluster men lyckades slutligen ta en avvärjningsseger.

I dag är det Vasa kustjägarbataljon vid Nylands brigad som värnar om de här kustjägartraditionerna till minne av striderna vid Teikari (och ön Melansaari). Årsdagen den femte juli kallas Teikaridagen och är årsdagen för Vasa kustjägarbataljon.

Marinens årsdag 9.7

Marinens årsdag firas till minne av slaget vid Svensksund år 1790. Svensksund (Ruotsinsalmi på finska) ligger utanför Kotka i Finska viken. Den nionde juli år 1790 utkämpades ett stort slag mellan den finsk-svenska och den ryska flottan vid Svensksund. Sjöslaget är det största som genom tiderna har utkämpats på Östersjön. Den nionde juli försökte den ryska skärgårdsflottan anfalla den finsk-svenska flottan, men det ryska anfallet slutade med ett stort nederlag för Ryssland. Ryssland förlorade cirka en tredjedel av sin flotta (mestadels bestående av galärer) vid slaget.

Nylands brigad blev år 1998 en del av Marinen och efter det har Marinens årsdag firats synligt på brigaden den nionde juli. Det huvudsakliga firandet ordnas på olika orter varje år. År 2023 var Raseborg huvudort för Marinens årsdag.

Svenska dagen 6.11

Svenska dagen började firas år 1908 för att stärka samhörigheten bland de svenskspråkiga i Finland. Datumet, 6.11, är kung Gustav II Adolfs dödsdag. Han stupade i det 30-åriga kriget 6.11 år 1632. Gustav II Adolf har gått till historien som den kung som lade grunden för det svenska stormaktsväldet, och han beskrivs också som “den moderna krigföringens fader”.

År 1626 grundade Gustav II Adolf även Nylands regemente, som är den äldsta traditionstruppen vid Nylands brigad. Vid Nylands brigad firas Svenska dagen också för att uppmärksamma att svenskspråkiga beväringar kan tjänstgöra på sitt eget modersmål i Finland. Nylands brigad är den enda svenskspråkiga brigaden i Finland.

Finlands självständighetsdag 6.12

Den sjätte december år 1917 förklarade Finland sig självständigt från Ryssland. Efter vinter- och fortsättningskriget växte Försvarsmaktens och krigsveteranernas roll i firandet. Sedan början av 1990-talet började våra krigsveteraner och våra lottor bjudas in som hedersgäster till presidentens traditionella slottsbal. I samband med självständighetsdagen befordrar även Försvarsmakten officerare. Vid landets samtliga brigader firar man dagen 6.12 och uppmärksammar då såväl den egna brigadens, Försvarsmaktens som nationens traditioner.