Flera hundra beväringar gick barettmarschen

IMG_0762-2
Vädret var på beväringarnas sida. Foto: Hanna Tallberg

Årets första barettmarscher har utförts. Vasa kustbataljons enheter gick marschen 27-29.4.2021. Från Vasa kustbataljon deltog 222 beväringar i marschen, varav 166 slutförde den. Ekenäs kustbataljons enheter utförde marschen 11-12.5.2021. Från Ekenäs kustbataljon deltog 161 beväringar i barettmarschen, varav 96 slutförde den.

Rutten för bägge bataljonerna var 60-70 kilometer lång och under marschen passerade beväringarna bland annat Västerby friluftsområde, Mannerheimstatyn, Skogby och Baggby. De beväringar som slutförde marschen, och hade uppfyllt alla de andra kraven till den gröna baretten, erhöll baretten under en ceremoni som ägde rum efter marschen. 

Vissa beväringar befordrades även under ceremonin.