Året då Gillets vårmöte hölls på hösten

Fanbäraren vårmötet 2020
Gillets vårmöte ordnades i Riddarhusets bibliotek i Helsingfors. Foto: Jens Berg

Coronapandemin satte käppar i hjulet för Gillets vårmöte. Först flyttades mötet på grund av undantagsförhållandena på våren och när det sedan ordnades i slutet av augusti deltog en del på distans. Själva mötet förlöpte dock utan kriser.

Ett tjugotal medlemmar deltog på Gillets stadgeenliga vårmöte som i år undantagsvis ordnades den sista veckan i augusti. Riddarhusets anrika bibliotek i centrala Helsingfors erbjöd en synnerligen festlig inramning för mötet. Några medlemmar följde med mötet på distans via en uppkoppling. 

Vårmötet tog del av den digra verksamhetsberättelsen för år 2019. Fanbärarens digitala utveckling, en uppdaterad medlemsbroschyr, fortsatt stöd till GilleGymmet och de uppdaterade utställningarna på Kaptensbostället lyftes upp som några av de större satsningarna under 2019.

Gillet hade vid utgången av året 1738 medlemmar. Under 2019 beviljades 61 personer medlemskap, medan medlemskapet för 166 personer upphörde.

Skattmästare Johan von Knorrings tydliga presentation av bokslut och ekonomi fick speciellt beröm av mötesdeltagarna. Verksamhetsåret visade ett överskott på drygt 11 000€. Vårmötet fastställde bokslutet utan invändningar och beviljade styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Premiering och orosmoln

Trots att mötets fokus var en tillbakablick på 2019 ägnades en del av mötet även åt att blicka framåt. Styrelsens ambitiösa handlingsplan för att locka nya medlemmar välkomnades, men också ett orosmoln presenterades. Under 2020 har antalet obetalda medlemsfakturor ökat. I slutet av augusti var fortfarande cirka 270 fakturor obetalda och påminnelser har sänts ut. Alla medlemmar uppmanas nu att kontrollera sin mejl och att också titta i mejlens skräppost om fakturan mot förmodan skulle ha kommit dit.

Förtjänstmedaljen

Mötet leddes med van hand av delegationsordförande Stig Gustavson. Han blev uppenbart överraskad när vårmötet avslutades med en premiering. Det var Gustavson själv som var objektet för premieringen. Han beviljades Nylands Brigads Gilles förtjänstmedalj nummer 37 som “erkänsla för en synnerligen förtjänstfull insats för Gillet och det frivilliga försvarsarbetet till fromma”.