VYKS ATU deltog i Nordic Response 24-övningen

Nato 1
Foto: Combat camera

VYKS ATU deltog i Natoövningen Nordic Response 24 i Norge från 26 februari till 15 mars 2024. Artikeln fokuserar på erfarenheter från truppens perspektiv, både före och under övningen.

Nordic Response genomfördes i krävande arktiska förhållanden och därigenom identifierades vissa prestationskrav som truppen måste ha för att kunna uppnå ett bra utgångsläge att operera vid Ishavets kust. Övning ger färdighet, och därför har de identifierade kraven haft en central roll i utbildningen ända från att den nya beredskapsplutonen påbörjade sin beredskapstur i december. När snöläget vid kusten har möjliggjort vinterutbildning har det lagts betoning på skidutbildning samt strid på skidor i både ljus och i mörker. I januari deltog några från VYKS ATU i en snöskoterkurs i Kajanalands brigad, som var en kritisk resurs för att vi skulle kunna utföra de uppgifter som beordrades åt truppen i Norge. Under VYKS ATU:s årliga vinterkrigsövning i Uttis i februari fick truppen försmak av att operera i vinterförhållanden med mera snö, samt övrig vinterutbildning av hög kvalitet med erfarenheter hämtade från bland annat Jägarbrigadens Talvisodankäynnin kurssi.

NATO BILD

Under övningen Nordic Response underställdes en fransk pluton, en svensk eldledningsgrupp med flygeldledare och två svenska stridsbåtar samt två italienska signalmän VYKS ATU. Det finländskledda kompaniet opererade från det amerikanska fartyget USS Gunston Hall och var en del av en italiensk marininfanteribataljon genom hela övningen. Både personal och beväringar fick värdefulla erfarenheter av samverkan i en multinationell övningsmiljö, där flera olika nationer med sina egna doktriner övar tillsammans.

VYKS ATU utförde för det mesta övervaknings- och patrulleringsuppgifter tillsammans med kompaniets övriga delar. Terrängtyperna var krävande och varierade från snöfria stränder till en och en halv meter snö i närheten av fjällen. De krävande förhållandena bevisade att den finska doktrinen, vinterutbildningen och utrustningen är bra och lämpar sig väl till den arktiska omgivning som VYKS ATU opererade i. Dessutom fick truppen goda lärdomar av hur snöskotrarna främjar den operativa rörligheten i utmanande vinterförhållanden. Pga. de ovannämnda faktorerna kunde det finländskledda kompaniet lösa alla de uppgifter som beordrades i övningen Nordic Response.

Slutligen kan man konstatera att Natoövningen Nordic Response 24 var lärorik och givande för både personal och beväringar samt att truppens utbildning och utrustning i vinterförhållanden klarar sig väl i en jämförelse med övriga nationer.

NATO 2
Foto: Combat camera