Vi hedrar minnet av Kurt Antskog

Kurt Antskog

Gillets hedersmedlem och krigsveteranen Kurt Antskog avled 15 april 2022 vid en ålder av 98 år.
Antskog grundade Gillets avdelning i Sverige och fungerade i decennier som avdelningens ordförande. Antskog var även medlem i Gillets delegation. Antskog var Gillets hedersmedlem nummer 15.
Under fortsättningskriget 1944 fungerade Antskog som plutonchef vid Tali-Ihantala.

Nylands Brigads Gille i Sverige minns Kurt Antskog med följande ord:

Kurt var en oerhört tongivande person som inte lämnade någon oberörd. Han var en ståtlig man som med hög och klar röst sade vad han menade och menade vad han sade. Kurt hade en personlig auktoritet och integritet som man sällan upplever idag. Han var en man från en annan tid, en man med ideal och moral som inte finns längre. Om än mycket väl förankrad i sitt hemland Finland så levde och verkade han sedan 50-talet i Sverige med sin hustru Bibbi och familj. Han bortgång lämnar oss i stor sorg och saknad men lyckliga äro minnena från de stunder som vi fick med honom.
Begravningen ägde rum i finska kyrkan i Stockholm den 9 maj under stora hedersbetygelser. Begravningsakten förrättades av prosten Pekka Turunen. Finska försvarsmakten representerades av brigadgeneral Manu Tuominen och finska försvarsattachén i Sverige överste Joakim Salonen. Efter begravningsakten var det minnesstund i församlingshemmet met Finlands President med fru Jenni Haukio hade sänt ett kondoleanstelegram till familjen.

Nylands brigad, Nylands Brigads Gille och Fanbäraren hedrar minnet av Kurt Antskog.