Vasa kustjägarbataljons mångsidiga kompaniövning

IMG_0540
Vasa kustjägarbataljons kompaniövning erbjöd både personal och beväringar ansträngande och mångsidiga utmaningar i form av stridsövningar i pluton- och kompanisammansättning. Beväringar från 1. Kustjägarkompaniet, 2. Kustjägarkompaniet samt Underofficersskolan fick öva strid både i bebyggelse och i skärgårdsförhållanden. Under övningen deltog bataljonens personal i fortbildning där de fick öva evakuering från båt till helikopter i svåra väderförhållanden. Foto: Mikael Kaltainen/Försvarsmakten, Patric Westerlund/Försvarsmakten

Vasa kustjägarbataljon verkställde kompaniövning (strids- och skjutövning) för kontingenterna 1/21 och 2/21 under tiden 8-13.11.2021 i Syndalen, på Hästö-Busö och Russarö samt i Sandhamn.

I övningen deltog samtliga beväringar från 1. Kustjägarkompaniet, Underofficersskolan och 2. Kustjägarkompaniets stridsbåtavdelning och spaningslinje. Övningen leddes av bataljonskommendören, kommendör Olli Rusanen

Under övningen lärde sig beväringarna fungera i pluton- och kompanisammansättning i olika stridsuppgifter, övade sig hantera, använda och vårda sitt personliga och truppens vapen. 

De fungerade i sin egen uppgift som del av en större helhet i olika ljus-, väder- och terrängförhållanden. Centrala teman under övningen var både strid i bebyggelse i Sandhamn samt strid i skogsterräng och skärgård. 

Fortbildning av personal

En viktig del av övningen var också fortbildning av bataljonens personal. En del av utbildningen för personalen i Sandhamn var specialskjutningar med inriktning på patrullens anfall i bebyggt område. 

Därtill genomfördes för första gången någonsin en evakueringsövning där personal evakuerades från JEHU-båtarnas däck till NH90-helikopter. Samövningen var mycket lyckad och såväl brigadens personal som Uttis Jägarregementes helikopterpersonal visade prov på stor yrkesskicklighet då evakueringarna förlöpte mycket bra, trots hård vind.