Våren vid Nylands brigad – i bilder

årsdagen 1.23
Årsdagen i år firades med flagghissning, parad samt befordring av ett antal beväringar för att uppmärksamma deras insatser och engagemang. På bilden ovan ser vi brigadkommendörens hälsning till trupperna under förbimarschen medan bilden nedanför visar trupperna uppställda för paraden. Foto ovan: Ayam Rahmati
Årsdagen i år firades med flagghissning, parad samt befordring av ett antal beväringar för att uppmärksamma deras insatser och engagemang. På bilden ovan ser vi brigadkommendörens hälsning till trupperna under förbimarschen medan bilden nedanför visar trupperna uppställda för paraden. Foto ovan: Ayam Rahmati Foto nedan: Alexander Krohn
Den 14 mars fick de beväringar som ryckte in i juli 2022, med en 255 dygns tjänstetid, åka hem till reserven. Det var för det mesta beväringar med specialuppgifter, sjukvårdsmän och militärpoliser som hemförlovades.
Den traditionella kustjägarexamen ägde rum i början av maj. De som klarat av förhandskraven fick gå den krävande men oförglömliga marschen och belönades med brigadens gröna barrett. Detta år är det andra gången kustjägarexamen använder sig av det förnyade formatet som bättre mäter en kustjägarsoldats grundkunskaper.
På försvarets fanfest, som firades den 4 juni, ordnades högtidlig flagghissning i brigaden, och ett antal befordringar för både beväringar och personal lästes upp. Dagen, som är en nationell flaggdag, firas på Gustaf Mannerheims födelsedag.