Välkomna till vår nya webbplats!

Fanbäraren stor

Utgångspunkten för den här nya webbplatsen är läsarnas önskemål. Under vintern utfördes en stor enkät bland läsarna och de funktioner som efterfrågades mest var artiklar i text- och bildform, tidningen som e-version och ett arkiv med äldre nummer av Fanbäraren.

Artiklarna här på webbplatsen är indelade i tre kategorier. Under “Aktuellt” finns nyhetsartiklar som handlar om Nylands brigad, Försvarsmakten och Gillet. Under “Historiskt” samlas artiklar som behandlar historiskt viktiga händelser sett ur brigadens och Försvarsmaktens perspektiv. Under “Opinion” hittas krönikor, ledare och exempelvis också beväringsbloggarna. 

Varje artikel kan också delas på sociala medier om ni finner intresse i det. Det finns möjligheter att dela texterna på bland annat Facebook, Linkedin och Twitter. På webbplatsen startsida kan man också följa med vilka artiklar som läses mest just nu. 

Här på fanbararen.fi publicerar vi också e-versionen av tidningen. Förutom det senaste numret hittar ni också ett tidningsarkiv med äldre nummer av Fanbäraren. De tidningar som nu finns tillgängliga är de nummer som har digitaliserats. Det betyder att den här sidan nu bjuder på de sexton senaste numren.

Som medlem i Gillet får du allt

De artiklar som publiceras här på webbplatsen är öppna att läsa för alla, men för att få tillgång till allt material, till e-tidningen och till tidningsarkivet måste man vara medlem. Vissa artiklar kommer enbart att publiceras i tidningen. 

Inledningsvis kommer dock hela den här webbplatsen att vara öppen för alla.

–Vi vill nu under hösten ge alla en chans att bekanta sig med allt material som finns här på webbsidan. Under senhösten kommer tidningssektionen att bli exklusiv för våra medlemmar. Vi tar i bruk ett nytt medlemsregister som också kommer att fungera som bas för inloggningen till tidningarna här på fanbararen.fi. Vi kommer att kommunicera ut hur det här fungerar till alla våra medlemmar när det blir aktuellt, säger Christoffer Hällfors som är ordförande för Gillet.

Nylands Brigads Gille är inte enbart projektägare utan också en av finansiärerna till utvecklingen. Utvecklingen av den digitala Fanbäraren har också möjliggjorts tack vare understöd från flera externa finansiärer. Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr, Sophie von Julins Stiftelse och Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse har alla bidragit till att finansiera projektet. Vi tackar ödmjukt för understödet!