USA:s marin på besök: “Vi ger vitsordet nio”

Christopher Carpenter och Ethan Cameron har gillat sin vistelse vid Nylands brigad. Foto: Jägare Lucas Jordi Lassenius
Christopher Carpenter och Ethan Cameron har gillat sin vistelse vid Nylands brigad. Foto: Jägare Lucas Jordi Lassenius

I drygt två månaders tid har trupper från Förenta staternas marinkår bott på Nylands brigad och deltagit i brigadens övningar. Samarbetet mellan trupperna har fungerat utmärkt och båda sidorna har lärt sig mycket av varandra. De amerikanska soldaterna säger sig ha trivts mycket väl i Dragsvik.

Det var i slutet av september som det blev klart att en avdelning från Förenta staternas marinkår ska komma till Finland för att tillbringa drygt två månader på Nylands brigad. Det är fråga om en trupp på närmare 150 soldater som hör till logistikavdelningen 2nd Marine Logistics Group inom Förenta staternas marinkår. 

Vistelsen är ett resultat av ett intensifierat samarbete mellan den finska marinen och Förenta staternas flotta samt marinkår, och syftet har varit att öva och förbättra samverkan mellan Nylands brigads trupper och den amerikanska logistikavdelningen. Under oktober och november har den amerikanska avdelningen deltagit i brigadens verksamhet och haft nära samarbete med Nylands brigads trupper, bland annat genom att delta i övningen SYD 2/22. Höstens övningar kulminerade i månadsskiftet november-december i Marinens huvudkrigsövning Freezing Winds 22.

Som inkvarteringsplats lät Nylands brigad tidigare under hösten bygga ett nytt inkvarteringsområde av containrar där de amerikanska soldaterna har bott. De har också väldigt långt använt sig av samma utrymmen som de finska beväringarna, såsom garnisonsrestaurangen Creutz för mat och brigadens idrottshus för träningsmöjligheter. Detta har lett till att de finska beväringarna och de amerikanska soldaterna haft mycket att göra med varandra, såväl under övningar som inom brigadområdet, och därmed fått många möjligheter att samverka med varandra. 

Ett steg ut i det okända

Undersergeanterna (corporals) Ethan Cameron från Boston i Massachusetts och Christopher Carpenter från Shinglehouse i Pennsylvania är två av de amerikanska soldater som kommit till Nylands brigad. De har båda varit en del av Förenta staternas marinkår i drygt två år och har därigenom fått många upplevelser från olika håll i världen. Cameron och Carpenter har båda trivts mycket bra på brigaden och har nästan enbart gott att säga om sin vistelse. 

– Det har varit toppen! Vi kan inte klaga alls, vi har haft möjlighet att gå runt, göra allt möjligt, vi har tränat mycket tillsammans med de finska beväringarna. Vi tycker allt det har varit toppen, berättar Cameron.

Beskedet att de skulle åka med sin trupp till Nylands brigad fick de med väldigt kort varsel, bara en kort tid innan de åkte iväg. Före det visste varken Cameron eller Carpenter mycket om Finland eller den finska militären. 

– Jag visste inget alls om Finland, medger Carpenter. Jag hade varit med på geografilektionerna så jag visste var det fanns på kartan men det var det enda. Vår enhet har också tränat i Norge så vi visste ungefär vad vi skulle förvänta oss angående klimatet och terrängen och sånt. 

– Vi visste dock inget om Finlands militär, berättar Cameron.

Skillnaderna har blivit tydliga

Trots att beskedet att de skulle åka till Nylands brigad kom med kort varsel och soldaterna inte visste så mycket om Finland eller Nylands brigad från förr, så har de praktiska arrangemangen enligt undersergeanterna förlöpt mycket bra. Den amerikanska avdelningen har fungerat som en egen enhet, och de har behållit sina egna rutiner och tillvägagångssätt även om de bott inom Nylands brigads garnisonsområde. 

Den största skillnaden mellan finländarna och amerikanerna var till en början språket. Speciellt i början var språkbarriärerna stora och det tog en stund att anpassa sig till flerspråkigheten. Dessutom märks det att det finns skillnader mellan länderna i hur man gör saker.  

– Vi har märkt att vi gör en del saker lite annorlunda men grundidéerna är desamma. Det mesta fungerar nog liknande hos oss båda men vi kan ibland ha olika sätt att utföra saker, filosoferar Cameron.

En stor skillnad mellan Finland och USA är också maten. Under sin tid på Nylands brigad har de amerikanska trupperna bland annat ätit i garnisonsrestaurangen Creutz och regelbundet besökt brigadens soldathem. Skillnaden i matkultur blev snabbt tydlig för de amerikanska soldaterna. 

– Det är jättestor skillnad mellan den mat ni har här och vad vi är vana med. Jag skulle säga att USA har mycket mer proteinbaserad mat jämfört med det vi får här, berättar Carpenter.

Den finska maten får dock gott betyg av Cameron och Carpenter.

– Av någon anledning så älskar jag hotdogarna från Soldathemmet, berättar Cameron. De är något av det bästa jag har ätit. Potatismosen är också bra, och pizzan är otroligt bra här. Och köttet också. Jag har ätit väldigt gott kött här ute.

Skogen och stormgevären intresserar

Tack vare det täta samarbetet mellan de amerikanska trupperna och Nylands brigads beväringar har båda sidorna fått mycket tid att bekanta sig med och lära sig av varandra. Carpenter säger sig vara imponerad av beväringarnas kunskap, med tanke på den relativt korta tid de har hunnit utbildas. Även de mer erfarna amerikanska soldaterna säger sig ha lärt sig mycket nytt tack vare samarbetet. De lyfter speciellt fram de finska truppernas förmåga att använda sig av terrängen som något de har lärt sig av. 

– Vi är vana att jobba ute på större och öppnare ytor än ni har här. Här har vi fått bra träning i att använda den finska terrängen med mera skog, berättar Cameron.

– Det har varit intressant att se hur de finska trupperna opererar som terrängtrupper i skog, fortsätter Carpenter. De har lärt oss mycket, till exempel hur man håller ihop när man inte kan se varandra och sånt.

Även de finska stormgevären RK 62 har väckt de amerikanska soldaternas intresse. De har fått lektioner i hur man använder gevären och även fått möjlighet att provskjuta smällpatroner med dem. Cameron menar att stormgevären är mycket lättare och enklare att röra sig med än de amerikanska handeldvapnen, speciellt i stridssituationer. Han menar också att RK 62:orna har varit mycket lättare att förflytta sig runt objekt med, lättare att bära och enklare att hålla under kontroll när man skjuter.

Efter drygt två månader håller 2nd Marine Logistics Group på att packa ihop för hemresa i början av december. När Cameron och Carpenter ska sammanfatta sina upplevelser på Nylands brigad har de nästan enbart gott att säga. 

– På en skala från ett till tio skulle jag ge denna erfarenhet vitsordet nio. Vi är verkligen inte besvikna med Finland, avslutar Cameron.