Thomas Blomqvist är för jämställda uppbåd

TB fanbäraren
För Tenalabon och ministern Thomas Blomqvist är Dragsvik centralt både ur ett regionalt och ett nationellt perspektiv.

Som minister med ansvar för jämställdhet och nordiskt samarbete har Thomas Blomqvist en del beröringspunkter med försvarsfrågor. Frågan om jämställda uppbåd är en sådan.

Thomas Blomqvists (SFP) inledning som minister har varit intensiv. Blomqvist har vid det här laget en lång erfarenhet av rikspolitik. Han har suttit i riksdagen sedan 2007- tiden som minister har fungerat som en ögonöppnare för honom.

– Även om jag följt med ett antal regeringars arbete under mina år i politiken är det något annat att uppleva det som minister. Dygnets timmar känns färre och rusar snabbt förbi, så det gäller att använda dem väl.

Som minister med ansvar för nordiskt samarbete och jämställdhet har han en mycket bred arbetsbild med frågor som tangerar en mängd olika politiska områden. Hans roll är att garantera att jämställdhetsperspektivet genomsyrar regeringens alla beslut och att det nordiska samarbetet förstärks inom många sektorer.

– Exempelvis familjeledighetsreformen är central ur ett jämställdhetsperspektiv, liksom det fortsatta arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor. Den här regeringen lägger även ett starkt fokus på det nordiska samarbetet. Utöver gränsfriheten finns det mycket vi kan göra exempelvis på området för vår gemensamma energimarknad, digitaliseringen och för hållbar utveckling.

Tangerar försvarsfrågor

I regeringen ligger försvarsfrågorna entydigt på försvarsminister Antti Kaikkonens (Centern) bord. Men som minister med ansvar för det nordiska samarbetet och jämställdhet är det naturligt att Blomqvist noggrant följer med försvarspolitiken ur de perspektiven.

Ett mål är att främja jämställdheten inom försvaret på ett generellt plan. Den fråga som i offentligheten nu debatteras flitigast handlar om jämställda uppbåd.

-Frågan är viktig och är en del av en pågående samhällelig diskussion om hur vi utvecklar vårt försvar. Att öka jämställdheten inom försvaret är en klar ambition som gynnar hela samhället. Regeringen har ställt som mål att förbättra kvinnors möjligheter till frivillig militärtjänst och till att tjänstgöra inom försvaret och kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté kring utvecklandet av allmänna värnplikten och försvaret.

Hur ställer du dig personligen till att både män och kvinnor skulle ha obligatoriskt uppbåd?

-Jag ser det som viktigt att fortsätta utveckla jämställdheten inom alla samhällsområden och försvaret är inget undantag. Personligen stöder jag ett jämställt uppbåd. Frågan kommer ändå med praktiska utmaningar. I sina försvarspolitiska redogörelser håller Finland fast vid en allmän värnplikt framom en selektiv modell, samtidigt som vi inte har behov av eller resurser att utbilda hela årskullar. Som minister vill jag uppmuntra till att stärka jämställdheten, men lösningarna för hur vi bäst tryggar Finlands försvarsförmåga bör ses ur ett helhetsperspektiv.