Teppo Malinen idrottar på elitnivå och tjänstgör vid Nylands brigad

Screenshot_20220907-182823

Elitidrottare utför ofta sin militärtjänstgöring vid idrottsskolan i Sandhamn, men även vid Nylands brigad finns det beväringar som vid sidan om sin tjänstgöring satsar på att nå världstoppen i sin gren. En av dessa är jägare Teppo Malinen, triathlet på internationell nivå.

Att tjänstgöra som beväringskommitténs fritidsombudsman är en uppgift som lämpar sig för beväringar med ett särskilt intresse för idrott. Fritidsombudsmannen är ansvarig för brigadens idrottsklubbar som ordnas under kvällsfritiden samt för sportutrustningen som kan kvitteras ut från fritidshuset. Från kontingent 1/22 är det jägare Teppo Malinen som haft denna roll. För Malinen är idrott verkligen en hjärtesak, eftersom han satsar på att nå världstoppen inom triathlon.

Triathlon kan beskrivas som tre grenar som slagits ihop till en av de tuffaste uthållighetsgrenarna som finns. Triathleterna inleder sina tävlingar simmande, fortsätter sedan på cykel och avslutar tävlingen med löpning. Många skulle avskräckas av grenens tuffa och tekniskt krävande natur, men Malinen var fast efter sitt första lopp.

 -Jag började med triathlon sommaren 2016 och hade min första tävling i augusti samma år. Jag vann tävlingen, tyckte det var coolt och valde att fortsätta, berättar han.

Sex år senare är Malinen en triathlet av internationell kaliber med diger erfarenhet av tävlingar runt om i Europa. I november deltog han i junior-VM i Portugal och i juli tävlade han i de baltiska mästerskapen på seniornivå i Tallinn. Siktet är ändå inställt betydligt högre än så.

 -Alla mina målsättningar finns på internationell nivå. År 2023 vill jag göra debut i World Cup-serien, den näst högsta nivån inom triathlon. Mina största målsättningar är OS i Los Angeles år 2028 och i Brisbane år 2032. Om tio år hoppas jag också att jag åtminstone har några VM-guld, säger Malinen självsäkert.

Tjänstgöringen försvårar utvecklingen

Ursprungligen hade Malinen som mål att tävla i OS redan år 2024 i Paris, ett mål han nu förhåller sig skeptiskt till. Orsaken är att han under sin nio månaders militärtjänst inte kunnat träna och utvecklas på det sätt han tidigare gjort, utan snarare tvingats ta några steg tillbaka. 

-I det civila tränar jag ungefär 25 timmar per vecka, vilket jag inte har möjlighet att göra i militären, förklarar Malinen.

Malinens situation är typisk för elitidrottare som gör militärtjänst. Enligt Nylands brigads idrottsofficer, kaptenlöjtnant Harri Paukku, är det största problemet att idrottarna inte hinner återhämta sig på grund av tjänstgöringens fysiska ansträngningar.

-Den totala belastningen är stor för alla beväringar men om man samtidigt måste träna har man inte möjlighet att återhämta sig tillräckligt. Det kan lätt förstöra en idrottares säsong och det här är det största problemet vi har med tjänstgöring för elitidrottare, förklarar han.

För att göra det bästa av en svår situation erbjöds Malinen rollen som fritidsombudsman. En tjänstgöringsuppgift med ett flexibelt schema och mindre fysisk ansträngning har möjliggjort att Malinen kunnat träna under dagarna på brigaden, fått åka på idrottskommendering när han behövt det och även haft tid att återhämta sig. Tidvis har det ändå varit frustrerande för Malinen, som länge varit intresserad av militären.

 -Ursprungligen kom jag till Nylands brigad eftersom jag var intresserad av ATU. Jag skulle också gärna ha gått underofficersutbildningen, men det skulle ha inneburit ett år av väldigt fysiskt ansträngande tjänstgöring. Jag valde den här uppgiften för att främja min idrottskarriär, berättar han.

Rekommenderar Idrottsskolan

Elitsatsande idrottare vid vanliga truppförband kan bli beviljade ett visst antal dagars idrottskommendering, samt även träningsledighet när det egna schemat tillåter det. Antalet idrottskommenderingsdagar beror på tjänstgöringstiden samt vilken nivå idrottaren befinner sig på. Vid de flesta truppförbanden måste idrottarna ändå anpassa sitt schema till enhetens program, så även vid Nylands brigad. 

-Vi kan inte ge extra ledighet åt elitidrottare utöver idrottskommenderingen. När kompaniet åker på stridsövning kan idrottarna inte bli kvar och vila på enheten för att återhämta sig, säger Paukku.

Åt idrottare på elitnivå som ska rycka in i militären rekommenderar Paukku att i första hand söka till Idrottsskolan i Sandhamn. Idrottsskolan tillhandahåller varje år ett antal platser åt elitidrottare på den nationella toppen inom diverse grenar. Till skillnad från andra truppförband anpassar Idrottsskolan beväringarnas tjänstgöring utgående från deras tävlings- och träningsscheman. Genom att skräddarsy en lämplig tjänstgöring försöker man se till att idrottarnas utveckling inte hämmas under tjänstgöringstiden.  

Alla idrottare som söker blir ändå inte antagna till Idrottsskolan. Vissa ratas på grund av hård konkurrens inom den egna grenen och vissa tävlar i grenar som Idrottsskolan inte tar emot idrottare från. Det är också möjligt att elitidrottare väljer Nylands brigad eftersom de har svenska som modersmål. Kaptenlöjtnant Paukku betonar att han gör sitt yttersta för att hjälpa alla beväringar som tjänstgör i Dragsvik och vill nå toppen inom sin idrottsgren. Som idrottsofficer försöker han ge råd och stöd åt såväl beväringarna som enheterna för att möjliggöra att idrottarna ska få träna och tävla. 

-Vi gör vårt bästa. Vi har haft diskussioner med det finlandssvenska idrottsförbundet, FSI, om ifall vi i framtiden skulle kunna få mera elitidrottare hit och ge dem mera möjligheter. Detta är något som är under arbete, säger Paukku.

Uppskattar stödet från idrottsofficeren

En beväring som verkligen uppskattat stödet från idrottsofficeren är jägare Malinen. Det var kaptenlöjtnant Paukku som erbjöd honom rollen som fritidsombudsman för att ge honom möjlighet att idrotta under beväringstiden. 

-Paukku har verkligen hjälpt mig mycket, eftersom han vet att jag är seriös med min idrott. Som min direkta förman har han sett till att jag fått använda mina idrottskommenderingsdagar när jag haft viktiga träningar och tävlingar. Så länge han jobbar här är Nylands brigad ett bra ställe för elitidrottare, konstaterar Malinen. 

Även Paukku är nöjd över att ha hittat en tjänstgöringsuppgift åt Malinen som gått att kombinera väl med idrottskarriären. Enligt honom är Malinen ett utmärkt exempel på hur man vid brigaden i vissa fall kan skräddarsy tjänstgöringen så att den lämpar sig för att kombineras med elitidrott. Han påminner samtidigt om att detta inte alltid är möjligt.

-Idrottare väljs ofta till tuffa utbildningar i militären eftersom de är motiverade, har bra kondition och lär sig snabbt. Det är viktigt att idrottare som ska rycka in här tar kontakt i god tid så att man kan hitta en lämplig uppgift åt dem. Tjänstgöringsuppgiften man väljs till kan vara väldigt avgörande, säger Paukku.