Svensk-finskt försvarssamarbete: En intervju med Peter Hultqvist

Försvarsdag04
Peter Hulqvist Foto: Ted Urho

Vi satte oss ned med med Sveriges tidigare försvarsminister Peter Hultqvist för att diskutera det pågående och framtida samarbetet inom det svensk-finska försvarssamarbetet. Hultqvist, ordförande för försvarsutskottet i Sveriges riksdag, delade med sig av sin syn på samarbetets nuvarande och framtida betydelse i samband med den åttonde finlandssvenska försvarsdagen.

Vad är viktigast inom det finska och svenska försvarssamarbetet inom den närmaste framtiden?

– Övning är nyckeln. Genom att öva tillsammans kontinuerligt skapar vi koordinationsförmåga i kris- och krigssituationer. Personkännedomen mellan förbanden i Sverige och Finland är också avgörande. 

Hur ser du på detta samarbete mellan Finland och Sverige om 20 år?

– Vi strävar efter att integrera våra försvarsmakter så långt det är möjligt. Målet är att finska och svenska förband ska vara närvarande i varandras länder i fredstid. Vi bör även inkludera Norge och Danmark i detta nordiska perspektiv.

Hur ser du på samarbetet mellan truppförband i Sverige och Finland, specifikt ur perspektivet Nylands brigad?

– Samarbetet är högt uppskattat på Amfibieregementet på Bergö och det ger soldaterna en värdefull erfarenhet. Att kunna agera i kustmiljöer är en unik kompetens som utvecklas gemensamt. Vi har jämförbara förband som kan samverka, vilket är stimulerande för både Finland och Sverige. Samverkansmöjligheterna är avgörande, särskilt i skarpa lägen.