Stor granatkastarövning i Syndalen

ALKRAH
I övningen ALKRAH deltar cirka 400 beväringar. Foto: Oscar Ström.

Den regionala granatkastarövningen ALKRAH som leds av Ekenäs kustbataljon ordnas från 19.10 till 30.10 på Syndalens övningsområde.

– Syftet med övningen är att träna de deltagande granatkastartrupperna i att skjuta med olika metoder i grupp- och plutonsammansättningar, berättar övningsledaren, kommendör Tapani Linnamaa.

Fokus ligger på skjuttekniska övningar. Dessutom genomförs stridsskjutningar för grupper och vapenslagsutbildning för pionjär-, stabs- och signaltrupper.

– Övningen genomförs i enlighet med behovet för granatkastarskjutningarna. Omkring skjutningarna skapas också ytterligare skjutningar och annan verksamhet som gagnar det taktiska läget, fortsätter kommendör Linnamaa.

I övningen deltar även trupper från Gardesjägarregementet och Kustbrigaden. Kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju inspekterade övningen 28.10.