Specialarrangemang vid kommunalvalet – valbussen kör in på brigaden

US Erik Malmström
Undersergeant Erik Malmström är beväringschef vid Beväringskommittén.

Kommunalvalet ordnas söndagen den 18 april. Förhandsröstningen pågår 7-13.4. De exceptionella förhållandena har skapat både oro och kreativitet.

Beväringsförbundet har uttryckt oro inför vårens kommunalval. Arrangemangen på grund av coronaviruspandemin medför sannolikt att många beväringar tjänstgör såväl under den tid som förhandsröstningen pågår som på själva valdagen.

-För oss är det väldigt viktigt att man som beväring ska ha möjlighet att rösta, trots restriktionerna som gör att vi inte kan röra oss fritt och bli beviljade permissioner på samma sätt som i vanliga fall. Det här gör ju det svårt att ta sig till vallokalerna. För många av beväringarna är det dessutom första gången de har möjlighet att rösta, säger undersergeant Erik Malmström från Beväringskommittén vid Nylands brigad.

Valstatistiken visar att unga överlag inte röstar så flitigt. Vid det senaste kommunalvalet år 2017 var valdeltagandet för röstberättigade 18-åringar 42,5 procent och för röstberättigade 20-åringar endast 33 procent. De här siffrorna ligger långt under medeltalet för samtliga röstberättigade som var 58,9 procent.

Valbussar på garnisonen

Försvarsmakten har tagit Beväringsförbundets oro på allvar. Utifrån allmänna riktlinjer om att skapa möjligheter för alla beväringar att rösta har de enskilda brigaderna sedan fått i uppdrag att arrangera det praktiska.

-På Nylands brigad kommer beväringarna att ha flera möjligheter att rösta. Vi kommer att ha en valbuss här på brigadområdet under förhandsröstningen. Vi gör det här i samarbete med Raseborgs stad. Enligt våra planer kommer valbussen till garnisonen två gånger, säger Nylands brigads stabschef Mika Immonen.

Det sannolika är att Försvarsmakten fortfarande jobbar enligt en indelning i kohorter i april. Det betyder att permissionerna är färre men längre för beväringarna. Även det här arrangemanget skapar möjligheter.

-En tredjedel av beväringarna är på permission på själva valdagen, tillägger kommendör Immonen.

Även om förhållandena i år är exceptionella så har Nylands brigad alltid sett till att det finns möjligheter för beväringarna att rösta.

-I tidigare val har beväringarna haft möjligheten att rösta i biblioteket i Raseborg, men i år blir det alltså i valbussar, säger Immonen.

Erik Malmström från beväringskommittén är glad att brigaden ordnar den här möjligheten.

-Möjligheten att rösta i en valbuss på brigadområdet låter som en väldigt bra idé i och med att det möjliggör att även de beväringar som under den perioden är en längre tid på brigaden får rösta. Valbussen är också en bra idé eftersom man då kunde rösta till exempel enhetsvis för att inte bryta mot några kohorteringsregler, säger Malmström.