Solbackakursen – Sveriges motsvarighet till försvarskursen

Kopio tiedostosta Kopio tiedostosta 20220611_samuhaa_BALTOPS22_KORSO_DRONE_MAX_0008.MP4.00_02_47_23.Still001

Jag hade nu under hösten möjlighet att delta i Solbackakursen som Försvarshögskolan i Sverige står värd för. Kursen motsvarar den riksomfattande försvarskursen, men är bara en vecka lång. I Finland räcker kursen fyra veckor. Kursen ordnades i vackra Gällöfsta konferenscenter i Kungsängen. En finsk officer har deltagit även i de fyra föregående kurserna.

Kursen är i första hand riktad till myndigheterna inom olika branscher. I kursen deltog inga representanter för näringslivet eller den privata sektorn på samma sätt som i Finland. Det fanns även deltagare från det svenska försvaret. Den kanske mest intressanta deltagaren var kronprinsessan Victoria. Hon deltog i kursen på samma sätt som alla andra. Vi arbetade i samma arbetsgrupp hela veckan.  

Kursprogrammet var synnerligen intensivt och dagarna var långa. Programmet inleddes med några inledande anföranden och genom att bekanta sig med bl.a. Sveriges totalförsvarstänkande. De lokala myndigheterna har en betydande roll inom landets interna säkerhetsarrangemang och beredskapen för olika krissituationer är god. 

Kursen genomfördes enligt en spelsituation som hade skapats enkom för kursen. Spelet startade genast första dagen, och man diskuterade olika hotande situationer samt nya och mera krävande situationer som följde på dem. Diskussionerna i grupperna var synnerligen intressanta och lärorika. Kursdeltagarna var väl insatta i de olika myndigheternas roller, och man kunde svara fint på de situationer som uppstått. Det bästa med kursen var nog de synnerligen väl motiverade och yrkesskickliga kurskamraterna. 

Kursen var ett kompakt informationspaket om Sveriges säkerhetstänkande och gav en utmärkt uppfattning om hur systemet fungerar. Samtidigt var det intressant att följa med hur man i Sverige tänker om olika myndigheters roller i olika situationer. Försvarsmaktens roll i Sverige är, åtminstone om man utgår från kursen, inte riktigt densamma som i Finland.

Hos oss finns Försvarsmakten i mångas tankar, och i vår kultur finns den närmare myndigheterna och kanske även vanliga medborgare än i Sverige. En betydande orsak till detta är det finländska värnpliktssystemet. Nästan varje finländare har något slags koppling till Försvarsmakten i och med värnplikten. Man engagerar sig i Försvarsmaktens verksamhet och känner relativt väl till den.   

Solbackakursen genomfördes i en fin omgivning, och ramarna för och stämningen under kursen var på toppnivå. Arrangörernas och deltagarnas yrkesskicklighet möjliggjorde ett högklassigt genomförande av kursen.