Snöskoterutbildning för brigadens beväringar

snöskoter01_C2B7685A-A666-4E9A-936A-C3BDC083A41C
Foto: Kajanalands brigad

De första beväringarna i Nylands brigads historia har fått utbildning och rättigheter att framföra Försvarsmaktens snöskotrar. Från tidigare har endast anställda haft rättigheter att framföra snöskotrar. Snöskotrar används bland annat för att transportera truppmateriel och för evakueringstransport.

I januari deltog tre beväringar och tre anställda från Nylands brigad i en snöskoterkurs i Kajana. Jägare Jerry Ekholm från Beredskapsenheten i 1. Kustjägarkompaniet berättar att han anmälde sig som frivillig till kursen. Han har under många vintrar kört snöskoter och har från det civila en viss erfarenhet, vilket var en förutsättning för att kunna delta i kursen. 

– Under kursen körde vi totalt cirka 150 km. Det utmanande var terrängen, som ställvis var tät skog, och mycket pudersnö. Mycket pudersnö gör att snöskotern vill sjunka in. Jag lärde mig mycket om hur man manövrerar snöskotern, till exempel hur man överför sin vikt och hur man reglerar farten för att lättare få den att svänga, berättar Ekholm. 

Foto: Kajanalands brigad

Kursens två första dagar gick ut på teorilektioner och teknisk genomgång av snöskotern, varefter det blev två dagars körning. 

– En dag då vi körde var det -28 grader, men det gick nog att hålla sig relativt varm med de extra kläderna vi hade på och genom att man var tvungen att vara så aktiv på snöskotern genom tyngdöverföringar då man manövrerade den. 

Kursen avslutades med körprov. 

– Det var en lärorik kurs, och jag ser fram emot att få köra snöskoter på kommande övningar, avslutar Ekholm.