Små kunskaper i svenska är inget problem vid Nylands brigad

Undersergeant Oskar Weurlander
Oskar Weurlander, undersergeant på Underofficersskolan Foto: Jägare Axel Bondestam.

Undersergeant Oskar Weurlander från Helsingfors är en 20-årig man som är hjälputbildare på eldledningskursen vid Underofficerskolan i Nylands brigad. Weurlander har gått eldledningsunderofficersutbildningen och är för tillfället chef för jägare från kontingent 2/21. I det civila arbetar han som ordningsvakt. Weurlander ryckte in i januari 2021, och var en av de beväringar med finska som modersmål som valde att tjänstgöra vid Nylands brigad.

Varför valde du att tjänstgöra vid Nylands brigad?

Jag gick i språkbad under lågstadiet och högstadiet, men efter högstadiet fortsatte jag min utbildning på finska. Jag talade i princip inte svenska på 5 år, så jag tänkte att jag kommer till Nylands brigad och förbättrar min svenska. Min syster sade även innan jag ryckte in att Nylands brigad skulle vara en bra plats för mig att lära mig svenska på, så jag tänkte att jag testar. Jag hade själv märkt att min svenska hade blivit ganska rostig, och jag ville få den bättre igen. Jag vill kunna kommunicera med människor på svenska, inte bara småprata utan faktiskt kunna hålla en ordentlig konversation. 

Hur har det varit att tjänstgöra på ett annat modersmål än ditt eget?

I början var det ganska utmanande för mig. Informationen kunde vara svår att förstå och det kom ju en massa information i början. Det var också svårt att förstå alla stugkamraterna. I början skulle det ha varit bra om det hela tiden funnits någon chef närvarande som kunnat översätta allt för de beväringar som talade finska. Inryckningsinfon skulle även ha varit nyttig om den kommit hem på båda språken. 

Jag minns hur stressad jag var under första dagen då vi skulle tala med enhetschefen och berätta våra önskemål. Jag tänkte att jag inte kunde prata svenska överhuvudtaget men det gick bra till slut. I början tänkte man mycket på hur tjänstgöringen skulle gå när ingen annan i stugan talade finska. 

Nu efter dryga 8 månader i tjänst så kan jag lugnt säga att mina kunskaper i svenska har blivit mycket bättre än då jag ryckte in. Man träffar också människor från alla delar i världen här, och det finns många som endast kan lite svenska, eller ingen svenska alls, då de rycker in. En del av kursmaterialet är även på finska så jag har till och med kunnat hjälpa stugkamraterna med översättning ibland. 

Kommer du ha nytta av att ha tjänstgjort i Nylands brigad efter tjänstgöringen?

Absolut. Jag kommer bland annat kunna prata bättre svenska med min styvbror som går i en svenskspråkig skola. Jag kommer även ha nytta av tjänstgöringen i arbetslivet. Om man är finskspråkig och också kan tala svenska så har man en mycket större chans att få en arbetsplats, och därför anser jag att kunskaper i svenska är en stor fördel. 

Skulle du rekommendera Nylands brigad som tjänstgöringsplats för andra med annat modersmål än svenska?

Det skulle jag verkligen. Man behöver inga svenska kunskaper innan man kommer hit, man lär sig snabbt. Om man vill lära sig svenska eller är intresserad av kustsoldatsutbildning, ledarutbildning eller krishantering är Nylands brigad en riktigt bra tjänstgöringsplats. Man slår många flugor i en smäll.