Sjöförsvarsövningen Kaisla 20 – 650 med från Nylands brigad

Beväring, Kaisla-20
Beväringarna lyckades väl med övningen trots krävande väder- och ljusförhållanden. Foto: Henrik Miettinen

Marinens huvudkrigsövning Kaisla 20 arrangerades 26.11-4.12 på östra Finska viken, Skärgårdshavet och på kustområdet utanför Nyland och sydöstra Finland. Övningen utgjorde kulmen på utbildningen för de beväringar som hemförlovas i december.

I övningen deltog beväringar och personal från alla truppförband inom Marinen, sammanlagt cirka 2000 personer, och flera fartygsenheter (stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar) från Marinen och Gränsbevakningsväsendet. 

Bild: Oscar Ström

Övningen utvecklade Marinens beredskap och förmåga att verkställa sjöoperationer. De krävande väder- och belysningsförhållandena som är typiska för årstiden medförde ytterligare utmaningar för övningstrupperna.

Försvarsminister Antti Kaikkonen granskade övningen och talade med beväringar från Nylands brigad. Foto: Oscar Ström

Från Nylands brigad deltog sammanlagt ca 650 beväringar och anställda, och övningsverksamheten koncentrerades till axeln Obbnäs-Kotka-Fredrikshamn. Huvudtema för trupperna som övade på land var begränsning av luftlandsättning och trupperna i Kotka skärgård fokuserade på anfallsstrid och genomsökning av område. 

-Fiendes luftlandsättning begränsades i både försvars- och anfallsstrider. Våra enheter som strider som infanteri har erhållit stöd bl.a. av våra pionjärer som bidragit med mineringar, granatkastarkompaniet med indirekt eld och pansarvärnsplutonen med sina pansarvärnsvapen. Stabs- och signalkompaniets signalstationsgrupper upprätthöll stridsavdelningens fältkommunikationsnätverk, som är av största vikt för att verksamheten ska fungera. Andan bland beväringarna var god och de har lyckats väl i krävande strider, summerar stabschef, kommendör Mika Immonen.