Se de unika bilderna från den gemensamma övningen med brittiska flottan

Passex
Marinen övade internationellt samarbete och kommunikation med den brittiska flottans stödfartyg. På bilderna sker en dockningsprocedur. Foto: Jägare Isac Lindberg

Vasa kustjägarbataljons ledning samt personal och beväringar från 2. Kustjägarkompaniet deltog 31.5.2021 i en PASSEX- övning (passing exercise) med den kungliga Brittiska flottan i Helsingfors. Övningsförberedelserna för Nylands brigads del utfördes som ett samarbete mellan staben för Vasa kustjägarbataljon och Nylands brigads utbildningssektor.

Målet med övningen var att öka bataljonens och framför allt båtbesättningarnas i 2. Kustjägarkompaniets stridsbåtavdelning förmågor när det gäller interoperabilitet i anknytning till JEF- (Joint Expeditionary Force) samarbetet med Storbritannien.

Under PASSEX- övningen utfördes dockningsprocedurer mellan U-700-klassens fartyg och den brittiska flottans stödfartyg HMS Albion upprepade gånger i olika hastigheter. Övningsmomenten lyckades bra och båda parterna var nöjda med truppernas prestationsnivå. Samarbetet med Storbritanniens övningsavdelning var smidigt och det rådde en god samarbetsanda mellan övningstrupperna.