Sampsa Tamminen tog över Ekenäs Kustbataljon

Linnanmaa och Tamminen för Fanbäraren 1 22
Ekenäs Kustbataljon har fått en ny bataljonskommendör 1.3.2022. Kommendör Tapani Linnamaa (till höger i bild) gav över uppgiften till kommendörkapten Sampsa Tamminen (till vänster) vid överlåtelsetillfället 28.2. Kommendör Linnamaa övergår till uppgiften som stabschef vid Nylands brigad.

Ekenäs Kustbataljon har fått en ny bataljonskommendör 1.3.2022. Kommendör Tapani Linnamaa gav över uppgiften till kommendörkapten Sampsa Tamminen vid överlåtelsetillfället 28.2. Kommendör Linnamaa övergår till uppgiften som stabschef vid Nylands brigad.

Också på nya poster vid Nylands brigad: Kommendör Pekka Snellman är avdelningschef för Operativa avdelningen fr.o.m. 1.1.2022 och kommendörkapten Andreas Jung är avdelningschef för Underhållsavdelningen fr.o.m. 1.1.2022.