Samarbete ger resultat- soldathemmet får en ny bil

_MG_7027

Torsdagen den 12 januari gick en mångårig dröm i uppfyllelse när en ny soldathemsbil kunde invigas. Bilen är ett resultat av ett omfattande samarbete mellan Soldathemsföreningen, Nylands Brigads Gille och Veho. Projektet förverkligades tack vare ekonomisk hjälp från sponsorer.

Nylands brigads soldathem har sedan 1985 haft en soldathemsbil som troget följt med på övningar och betjänat beväringar i fältförhållanden och under evenemang. Monstret, som bilen har kallats, har dock tjänat ut sin tid och ersätts från och med nu av en nyare bil som specialutrustats för detta ändamål. 

Initiativtagare till projektet samt projektledare har varit Eva-Lisa Heinrichs, som också har skött kontakten till alla sponsorer. Teknisk expert för projektet har varit Miikka Hara, som med mångårig erfarenhet från tjänst i Försvarsmakten och goda förbindelser till olika bilimportörer har övervakat projektet från början till slut. 

Soldathemsförbundets ordförande Anne-May Asplund, som är medlem i och tidigare har fungerat som ordförande för Dragsviks lokala soldathemsförening, har också varit en aktiv part i detta projekt. Asplund känner sig lättad att projektet nu är i mål och bilen på plats på brigaden. 

– Det gläder mitt hjärta att vi äntligen har en ny bil. Den gamla bilen har en charm men den nya är så mycket bättre. Jag vill tacka alla som möjliggjort detta projekt!