Samarbete för en gemensam sak – säkerheten

Syndalens räddningsmän
Samarbetet mellan brandstationen och räddningmännen är viktigt för att effektivt kunna agera i en olyckssituation. Foto: Oscar Ström

Samarbetet mellan Västra Nylands räddningsverk och Nylands brigad har i hög grad utvecklats och sökt sina former under de senaste åren.

Behovet av att utveckla och fördjupa samarbetet har till en del aktualiserats på grund av de terrängbränder som brutit ut på övnings- och skjutområdet i Syndalen.  

Den största enskilda terrängbranden omfattade cirka 130 ha. I släckningsarbetet deltog flera tiotal räddningsenheter från räddningsverket, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten. Det egentliga släckningsarbetet pågick i ungefär två dygn och eftersläckningsåtgärderna i cirka 7 dygn.

Den ovannämnda uppgiften kan betraktas som en vändpunkt i utvecklingen av samarbetet mellan Västra Nylands räddningsverk och Nylands brigad. 

Händelsen ledde till att man i samarbete med de dejourerande brandmästarna började uppgöra objektplaner, i vilka verksamhetsförutsättningarna vid olika avvikande situationer i både Syndalen och Dragsvik garnison skrevs in. Objektplanerna möjliggör snabbare räddningsverksamhet med bättre resultat. 

Lättare att agera då stegmärkena är bekanta för alla    

Samarbetsavtalet med Västra Nylands räddningsverk undertecknades hösten 2020. 

På praktisk nivå tar samarbetet sig uttryck i gemensamma övningar med räddningsverkets enheter, att den militära brandkåren deltar i räddningsverksamhet, säkerhetsplanering inför olika evenemang samt ömsesidig utbildning.  

Nylands brigads räddningsberedskap utvecklas kontinuerligt genom utbildning av personalen och utveckling av utrustningen. Den färskaste nyheten är räddningsgruppen i Syndalen, i vilken beväringar med bakgrund inom den frivilliga brandkårsverksamheten har placerats. 

Genom arrangemanget stärks den befintliga militärbrandkåren. Gruppen har hunnit få några släckningsuppgifter och skött dem nästan helt på egen hand. 

Visserligen består tjänstgöringen i huvudsak i skötsel av området, och utgör inte enbart körning med brandbil och övning av räddningsutföranden.  

Säkerhet består av små gärningar i vardagen.