Ryggen satte stopp för Edvin Ekmans tjänstgöring

Edvin Ekman
För Edvin Ekman tog tjänstgöringen slut efter endast en vecka i Dragsvik. En gammal ryggskada gjorde sig påmind. Foto: Jens Berg.

Cirka 15 procent av beväringarna avbryter sin tjänstgöring. De flesta gör det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. Andelen som avbryter på grund av psykisk ohälsa har ökat under de tio senaste åren. Vi har träffat Edvin Ekman, som tvingades avbryta sin tjänstgöring på grund av en gammal ryggskada.

Andelen beväringar som avbryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad är ungefär lika stor som vid övriga brigader i landet. Bland de som rycker in på vintern är det cirka 20 procent som avbryter, medan andelen ligger på cirka 14 procent för sommarkontingenternas del. Majoriteten av de som avbryter tjänstgöringen gör det under de första veckorna av rekrytskedet.

Antalet personer som avbryter har på det stora hela legat på samma nivå under de senaste tio åren, men en viss ökning kunde ses under pandemin. Då präglades tillvaron av specialarrangemang för att undvika smittspridningen. En konsekvens var att beväringarna då hade färre men längre permissioner.

Tvingades avbryta efter några dagar

En av dem som syns i statistiken är Edvin Ekman. Han är 19 år, student från Gymnasiet Grankulla samskola och hemma i Kyrkslätt. Ekman ryckte in vid Nylands brigad i kontingent 2/2022.

–Före inryckningen hade jag mestadels positiva tankar om den kommande tiden i Dragsvik. Jag tänkte att det blir ett äventyr och jag siktade på att skaffa mig en ledarutbildning och tjänstgöra ett år. Man hade ju hört olika berättelser av dem som tjänstgjort tidigare. Vissa tyckte att man kunde ha gjort något vettigare av tiden, medan andra sa att det är roligt och att man ska ta vara på tiden där, säger Edvin Ekman.

Ekman var en lovande handbollsspelare. Han var uttagen till flera nationella läger och tränade målmedvetet tills han fick allvarliga ryggproblem. Han rehabiliterade sin belastningsskada i ett år, men skadan i kombination med avbrottet på grund av pandemin gjorde att han för två år sedan avslutade sin satsning på handbollen.

Läkargranskningen före uppbådet förlöpte utan problem. Då hade Ekman endast mindre känningar av sina ryggbesvär och han tänkte att ryggen nog kommer att hålla för tjänstgöringen. Också själva inryckningen och inledningen av tjänstgöringen fungerade bra.

–Det är klart att det var lite jobbigt när flickvännen släppte av mig vid porten, men att flytta in en stuga med andra man inte känner var inga problem. Jag hade via handbollen varit på en del läger så jag var van vid att bo med främmande människor. Vi hade också en mycket bra undersergeant och jag råkade dessutom känna en annan rekryt i stugan, berättar Ekman.

Men endast efter några dagar i tjänst sa ryggen stopp.

–Det var jättejobbigt, jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag tänkte att ingen kommer att ta mig på allvar. Redan att stå i “asento” gjorde ont. Sedan en dag under lunchen kunde jag inte ens sitta i matsalen på grund av smärtan. Jag talade med vår undersergeant som tack och lov tog mig på allvar, säger Ekman.

Att avbryta tjänstgöringen är ingenting man som beväring själv fattar beslut om. Det krävs antingen ett utlåtande från läkaren eller att man anhåller om att göra civiltjänst i stället.

För Ekman blev det två olika besök hos läkare som undersökte honom. Slutresultatet var att han fick så kallade “e-papper”, vilket betyder att han diagnostiserades med en sjukdom eller en skada som behöver vård men som kan gå om.

Psykisk ohälsa syns i statistiken

På nationell nivå är den största orsaken till att tjänstgöringen avbryts medicinska skäl. Cirka 75 procent av de som avbryter tjänstgöringen gör det på grund av antingen fysisk eller psykisk ohälsa.

Enligt statistik från Försvarsmakten har andelen som avbryter tjänstgöringen på grund av psykisk ohälsa ökat. Under de senaste tio åren har andelen ökat från 35 till 45 procent. Ökningen förklaras med att fler beväringar lider av ångest och depression. Också andelen beväringar med olika drogproblem har ökat under de senaste tio åren.

Bland de som avbryter sin tjänstgöring på nationell nivå väljer cirka 20 procent civiltjänst i stället. Årligen är det cirka 900 finländska beväringar som avbryter den militära tjänstgöringen för att istället ansöka om att göra civiltjänst. Just nu är det ett stort tryck på Civiltjänstcentralen, vilket i värsta fall leder till att man kan tvingas vänta flera år innan man kan inleda civiltjänstgöringen.
I statistiken syns också frivilliga, kvinnliga beväringar som avbryter tjänstgöringen under rekrytskedet. Den största orsaken till att de avbryter är fysiska hälsoskäl.

Statistiken från Nylands brigad följer i stora drag samma mönster som på nationell nivå. När man granskar de tre senaste kontingenterna vid Nylands brigad (2/21, 1/22 och 2/22) har totalt 335 beväringar avbrutit tjänstgöringen.

Bland de här avbröt 60 procent av hälsoskäl, 37 procent ansökte om civiltjänst och resten var frivilliga, kvinnliga beväringar som avbröt. I de här tre kontingenterna var det mellan 30 och 60 personer som ansökte om att göra civiltjänst i stället.

Försvarsmakten har försökt mjuka upp den första tiden av tjänstgöringen för att minska andelen som avbryter. Bland annat har man inga tyngre stridsövningar under de första veckorna och så ger man beväringarna mera fritid för att kunna hålla kontakten hem.

Nytt beslut om två år

För Edvin Ekman var det alltså den gamla ryggskadan som satte stopp för tjänstgöringen redan under den första veckan som rekryt.

–I stugan var det blandade reaktioner på att jag tvingades avbryta. Vissa förstod mig och gjorde inget större nummer av det medan andra nog såg lite snett på mig när jag låg i sängen och läste medan de själva var ute och svettades, minns Ekman.

Enligt det utlåtande Ekman fick av läkarna tillåter hans rygg inte tjänstgöring under de närmaste två åren, men han ska undersökas på nytt under våren 2024. Om ryggen konstateras vara i skick vid den granskningen fortsätter hans tjänstgöring då.

–Det var en lättnad att få åka hem då, men jag vet inte riktigt vad som händer om två år. Jag har börjat studera nu och trivs utmärkt med mina studier. Jag vet inte hur min rygg mår om två år och hur helheten ser ut då. Antingen är min rygg inte i skick då heller eller så är den i skick, eller så väljer jag civiltjänst. Jag vet inte, jag har det här framför mig, säger Ekman.