Renovering förlängde livslängden

_58A9632
Säkerheten på Pasi-vagnarna har blivit mycket bättre. Nu sitter alla fastspända i manskapsutrymmet. Foto: Anton Holmberg

Nylands brigads Pasi-fordonspark genomgår en livslängdsuppdatering, det vill säga en MLU-uppdatering. Man uppskattar att livslängden på vagnarna ibruktagna under 90-talet förlängs med ungefär två decennier i och med de uppdateringar som görs.

Försvarsmakten skaffar numera sällan nya Pasi-vagnar, det vill säga splitterskyddade pansarfordon, eftersom det är förmånligare och effektivare att göra grundliga renovering av dem. Båtsman Matias Friman från Transportcentralen vid Nylands brigad uppskattar att de uppdateringar som görs nu förlänger vagnarnas livslängd med cirka 20 år. Dessutom är det inte så mycket nytt man kan introducera i Pasi-vagnarna, eftersom de redan är lätta att använda.

-Pasi-vagnen är ett bra koncept av Sisu. Den är lätt att använda och har varit välfungerande. Dessutom är den inte full med onödig teknik som skulle försämra dess användbarhet eller alternativt orsaka mycket behov av underhåll, förklarar Friman.

Dessutom har vagnarna ett brett användningsområde, då de kan användas i både materiel- och manskapstransport, och deras terrängduglighet är toppklass jämfört med en vanlig terränglastbil. 

Vid Nylands brigad är det främst beredskapsenheten VYKS ATU som använder Pasi-vagnarna i sin verksamhet. Enligt enhetens behov utbildas det från varje kontingent beväringar till Pasiförare.

Renoveringarna kommer med ny teknik och ökad säkerhet

För att komma fram till de områden och delar som ska uppdateras har Försvarsmakten granskat hela fordonet och identifierat de största bristerna i både användbarhet, säkerhet och teknik. Man har till exempel uppdaterat fjädringen, installerat säkerhetsbälten på alla säten i manskapsutrymmet, bytt ut takets yta till en räfflad sådan för att undvika halka samt installerat ett nytt talsystem, vilket möjliggör att man kan kommunicera på olika nät, till exempel manskapet sinsemellan eller föraren med vagnschefen.

-Vagnarnas användbarhet har inte förändrats i någon högre grad, men där vi sett en helt klar förändring är säkerheten: nu sitter alla fast i manskapsutrymmet, och ingen halkar på takytan då man till exempel maskerar eller underhåller fordonet. Nackdelen är förstås att fordonet numera rymmer 12 personer, till skillnad från 20 personer som förr, men det är en uppoffring som man bra kan göra för att öka säkerheten, säger Friman.

Ungefär hälften av Nylands brigads Pasi-vagnar har genomgått MLU-uppdateringen och är i användning. Friman uppskattar att det tar runt två år från det att första vagnen far iväg till att den sista kommer tillbaka. Renoveringarna följer Logistikverkets tidtabell, där varje vagn i förväg har fått en tid för sina renoveringar. Renoveringarna utförs av Patria Oy.

Ännu saker att göra

Responsen på MLU-uppdateringen har varit positiv, även om Pasiförarna inte har en liknande referenspunkt som personalen vid Transportcentralen på grund av att de bara har erfarenhet av den renoverade vagnen. Det är mycket positivt att Försvarsmakten har velat uppdatera sin Pasi-fordonspark, men det finns ännu arbete att göra, säger Friman. Man har gjort stora framsteg med de moderniseringar som utförts, men till exempel belysningssystemet kunde vara bättre.

-Innan vagnarna moderniserades hade de kvar tilläggsbelysning från den tid då de var med på krishantering, men de anordningarna togs bort i samband med underhållet. Belysningen är i och för sig relativt bra, men den kunde alltid vara bättre särskilt med tanke på säkerheten nattetid, säger Friman.