Patrick Rappu är Årets utbildare

Rappu av Patric Westerlund
Båtsman Patrick Rappu mottar vandringspriset av brigadkommendör Arvi Tavaila. Foto: Patric Westerlund.

Nylands brigad har som tradition att premiera beväringar och personal på svenska dagen den 6 november varje år. Ett av priserna som delas ut är ”Årets utbildare i Nylands brigad”, som i år tillfaller båtsman Patrick Rappu från Underofficersskolan.

I motiveringen står bl.a. att Rappu uppfyller alla kännetecken på en god soldat. Han lämnar ingen åt sitt öde, ser utmaningar som utvecklingsmöjligheter, tar initiativ när tillfälle ges och fungerar som ett gott exempel för underordnade, jämställda och chefer.


Båtsman Rappu har som den främsta sakkunniga inom kustjägarutbildningen på underofficerskursen haft en betydande inverkan på utvecklingen inom infanteriutbildningen och implementeringen av den förnyade kustjägarhelheten enligt Utbildning 2020-konceptet.

– Jag uppskattar verkligen att bli premierad som ”Årets utbildare”. Det är roligt att se att insatsen man gör belönas, berättar Rappu.