Övningen SYD lyckades väl – femton dygn i terrängen

_Y4A9870

Syftet med övningen SSÖV SYD 1/21 var att samla Ekenäs kustbataljons trupper och södra Finlands granatkastartrupper samt infanteriskolans kadetter och underofficersstuderande till Syndalen för en större övning.

I övningen deltog trupper från Marinens truppförband, Gardesjägarregementet och Infanteriskolan, sammanlagt från fem truppförband. Denna gång kom Gardesjägarregementet till övningen med hela beredskapskompaniet samt en spaningspluton förutom eldlednings- och granatkastartrupper. 

P.g.a. covid-åtgärderna hade EKUSTB ett 15 dygn långt terrängskede och således blev övningen hela 15 dygn för trupperna. För att lätta på belastningen hade man stafflerat personalens deltagande och för trupperna reserverades söndagen halvvägs in i övningen som en logistikdag. Under dagen hade man bastu, soldathem samt bykesbyte och möjlighet att använda mobiltelefoner samt vila ut sig.

Under övningen började Stabs- och signalkompaniet, SSK med att steg för steg bygga upp förutsättningarna för stridsavdelningens kommendör och stab att leda sina trupper. Även pionjärtrupperna var denna gång underställda chefen för SSK. Övningen slutade med krävande simulatorstrider mot ett anfallande 2.stadsjägarkompani (beredskapsenhet). Under striderna kunde pionjärerna och SSK:s övriga delar samöva försvarsstrider mot en krävande och kompetent motståndare.    

Positiv respons från kadetterna

Även skjutövningsdelen av övningen gick väl. Kadetterna fick möjlighet att auskultera med tanke på granatkastar- och eldledningsrättigheter och gjorde bra ifrån sig. Kadetternas respons var positiv och speciellt utbildarpersonalens inställning fick beröm. En god anda bland trupperna bidrog starkt till att det blev en bra miljö för alla att lära sig nya kunskaper.  

Som helhet lyckades övningen bra och trupperna hade möjlighet att samarbeta även under strikta covid-restriktioner. Som en säkerhetsåtgärd verkställdes de dagliga genomgångarna gällande skjutningarna för utomstående truppers del via Skype.

Vi väntar redan på följande kontingents SSÖV SYD.