“Nylands brigads internationella roll förstärks till rekordnivå i och med medlemskapet i Nato”

Baltops 22
I Baltops 22 övade styrkor från Finland och Sverige tillsammans. Foto: Försvarsmakten.

Stefan Wallin fungerade som försvarsminister 2011-2012 och som riksdagsledamot (SFP) i tolv år. Vi ställde Wallin fem frågor om att Finland ansöker om medlemskap i Nato.

Under 2022 har vi sett en vändning på 180 grader i Natofrågan både bland många politiker och bland folket. Hur unik är en sådan här total vändning i opinionen i en så här pass viktig fråga?

-Visst var vändningen unik i termer av hastighet. Men i substans visar den att det under ytan hela tiden funnits en latent, utbredd beredskap att tycka till om Nato, även på kort tid. Det har dock saknats en konkret orsak och ett tillfälle. Natten till den 24 februari levererade Vladimir Putin både och. Redan tidigare hade han krävt att Nato inte längre utvidgas österut, alltså med Finland. Att någon annan,  speciellt Ryssland, försöker begränsa vårt säkerhetspolitiska svängrum och våra alternativ går inte hem bland ett folk, som ännu bär ärr efter 1939-44. Putin kan se sig i spegeln nu. 

Försvarsfrågor har alltid legat dig varmt om hjärtat. Du var försvarsminister 2011-2012 och du är major i reserven. Du har också långt innan opinionen vände talat för ett finländskt Natomedlemskap. Vad skulle ett medlemskap i Nato betyda för säkerheten i våra närområden?

-Jo, jag har kvar ett klistermärke med texten ”Nato tryggar freden” jag 1984 som lätt rebellisk gymnasist beställde från Sverige. Det gick lindrigt sagt mot strömmen i det kalla krigets Finland, men jag har aldrig behövt ändra åsikt om Nato. Finlands och Sveriges medlemskap förstärker nu stabiliteten kring Östersjön och på det arktiska området, ger det nordiska försvarssamarbetet en ny dimension och förtydligar Baltikums trygghet. Vår långa östgräns är framöver inte bara vår utan säkras av Natos säkerhetsgarantier. Det är en stor sak. Vi har aldrig varit så trygga som då Natomedlemskapet är ett faktum. 

Som försvarsminister ledde du Försvarsministeriet. Vad skulle ett medlemskap i Nato innebära för försvarsförvaltningen?

-Som partnerskapsland sedan 1994 har Nato för oss sedan länge varit vardag för försvarsförvaltningen. Gemensamma militärövningar, medverkan i flera Natoledda krishanteringsoperationer, Natokompatibelt försvarsmateriel och standader, omfattande informationsutbyte, planering, evaluering och så vidare. Nu öppnar sig också sådana lådor, som inte varit öppna för oss som parterskapsland. En kostnad på några tiotals miljoner euro i året tillkommer för oss som medlem, men det kan betraktas som en brandförsäkringspremie. Sådana brukar löna sig att teckna i tid.  

Betydelsen av att både Finland och Sverige ansluter sig till Nato har betonats av de flesta bedömare. Varför är det ur ett försvarsperspektiv viktigt att Finland och Sverige väljer samma väg?

-Det är helt avgörande att vi fattade samma beslut och nu går hand i hand in i Nato. Hade ett av oss fattat ett annat beslut, för att inte säga båda, skulle ett olyckligt vakuum ha uppstått nära Ryssland, som med sina imperialistiska och folkrättsföraktande tendenser visat vad man kan göra med en allianslös granne. Nu kan Finland och Sverige fortsätta fördjupa det bilaterala samarbetet, linkat till de tre andra nordiska länderna i Nato och tillsammans här uppe i norr förlita oss på Natos säkerhetsgarantier enligt Artikel 5. 

Nylands brigad har profilerat sig som en internationell aktör, bland annat är samarbetet tätt med det svenska Amfibieregementet. Hur skulle ett medlemskap i Nato påverka verksamheten vid Nylands brigad?

-Den finländska beväringsutbildningen som grundar sig på allmän värnplikt fortsätter som förr även i Nato-Finland. Detsamma gäller försvarssamarbetet med Sverige, inte minst på den riktigt praktiska nivån. Nylands brigads roll är fortsättningsvis stark, tydligt profilerad och naturlig även i det västra väderstrecket. Jag vågar påstå att brigadens nationella position och praktiska internationella roll förstärks till rekordnivå i och med medlemskapet i Nato.