Nylands Brigads Gille r.f. fyller 60 år

Gille-60

Nylands Brigads Gille r.f. är grundat år 1963 och fyller därmed 60 år i år. Detta ämnar vi fira på olika sätt både centralt och lokalt.

Dessutom kommer vi i samband med Fanbäraren nummer 3/2023 publicera ett lite tjockare nummer som innehåller en resumé över de gångna 10 åren i Gillet för att komplettera historikerna som givits vid 50-årsjubileet respektive 25-årsjubileet. Vi ska också försöka digitalisera dessa tidigare historiker för att kunna dela dem med medlemmarna på bästa möjliga sätt.

Jubileumsåret kulminerar sedan på hösten nära Gillets årsdag i en jubileumsfest. Vi planerar också kombinera Gilledagen i år med jubileumsfesten, så det blir både dagsprogram och kvällsfest. Gillets årsdag är svenska dagen och det närmaste veckoslutet blir därmed 4.11.2023, men planeringen är ännu på gång. Mer information kommer längre fram.

Den senaste informationen om Gillets 60-årsfirande hittar du hela året på vår hemsida https://www.nylandsbrigadsgille.fi/gillet-60/.