Nylands brigad och Amfibieregementet utbyter kunskap

Olli Jylhä
Premiärlöjtnant Olli Jylhä i Boden, Sverige. Foto: Victor Persson/Amfibieregementet

Det sker ett tätt samarbete mellan Nylands brigad och Amfibieregementet. Under vintern åkte premiärlöjtnant Olli Jylhä till Sverige för att utbilda Amfibieregementets beväringar.

Nylands brigad har, som bekant, ett tätt samarbete med Amfibieregementet i Sverige. Samarbetet sker på flera olika sätt. Det kanske mest kända är att vi regelbundet övar tillsammans, och då möts hundratals soldater i antingen Finland eller Sverige för att tillsammans öva och utveckla våra gemensamma förmågor. Under 2020 var planen att delar av Nylands brigads trupper skulle åka över till Sverige för att delta i övningen Aurora tillsammans med Amfibieregementet. På grund av coronaepidemin blev övningen avblåst. Det som under vintern redan hann bli av var att premiärlöjtnant Olli Jylhä från Nylands brigad åkte över till Amfibieregementet för att under en fyraveckorsperiod vara med och utbilda Amfibieregementets beväringar. Det här utbildarutbytet är en viktig del av samarbetet truppförbanden emellan.

Temat under preml Jylhäs vistelse i Sverige var vinterutbildning. Jylhä, som har en civil examen för vildmarksguide och är intresserad av skidning, var med och förberedde utbildningen under en veckas tid samt utbildade beväringarna under tre veckor i Boden i norra Sverige. Utbildningen innehöll allt från skidutbildning till bivackutbildning. Veckorna bjöd på riktigt vinterväder och som kallast visade termometern -29 °C.

Jylhä var glad att få möjligheten att åka över till Amfibieregementet och utbilda. Förutom att han lärde sig ännu bättre svenska var han nöjd över att få stifta närmare bekantskap med vår samarbetspart. En av samarbetets goda sidor är just det att det knyts många kontakter och vänskapsband länderna emellan. Sin tid i Sverige beskriver Jylhä som mycket lärorik, och det var mycket givande att diskutera och utbyta tankar kring olika utbildningssätt. Han kände sig mycket välkommen och kom snabbt in i gruppen. Beväringarna och utbildarna var mycket intresserade av hur det fungerar i Finland och fler önskade att få komma och utföra barettmarschen i Nylands brigad, då de inte har något direkt motsvarande i Amfibieregementet.

Nu när Jylhä utbildat beväringar i både Finland och Sverige kan han konstatera att det inte finns så stora skillnader länderna emellan. Beväringarnas motivation ligger på samma goda nivå och utrustningen är i stort sett lika. Utbildningen är förstås uppbyggd på ett litet annorlunda sätt då manskapet i Finland tjänstgör 6 månader medan det i Sverige tjänstgör 11 månader. Detta gör det möjligt för Amfibieregementet att bl.a. ha en vinterutbildningsperiod på 1 månad, och beväringarna får således mer kunskap i skidning och funktion i vinterförhållanden.

I höst hoppas vi att situationen tillåter ett motsvarande utbyte, då planen är att en utbildare från Amfibieregementet besöker Nylands brigad för en motsvarande period för att utbilda våra beväringar.