Nylands brigad fick större ansvar för utbildningen av militärförare

1200-2017-JGe-6-004
Att man har en utbildningscentral ger Nylands brigad lov att utbilda militärförare både i Dragsvik och i Kustbrigaden, där Nylands brigad övervakar och leder utbildningen. Nylands brigad är den enda brigaden i marinen med utbildningsrättigheter för militärförare.Foto: Försvarsmakten

Marinens militärförarutbildning, som har varit en del av Nylands brigad en lång tid, förnyades inför kontingent 1/23.

Som beväring inom Obbnäs kustbrigad kan du från och med kontingent 1/23 för första gången utbildas till militärförare. Förarutbildningscentralen, som ligger i Nylands brigad, ansvarar för hela marinens militärförarutbildning.

– Det hör till marinen att producera sina egna trupper, berättar Förarutbildningscentralen chef kaptenlöjtnant Peter Fredriksson, utbildare för militärförare på Nylands brigad. Det var i många år armén som skötte om utbildningen runt om i landet i olika truppförband innan marinen tog över uppgiften.  

Nylands brigad ansvarar

Det finns endast en Förarutbildningscentral inom marinen, och den ligger i Nylands brigad. Att man har en utbildningscentral ger Nylands brigad lov att utbilda militärförare både i Dragsvik och i Kustbrigaden, där Nylands brigad övervakar och leder utbildningen.

– Vi sköter kontakten mellan våra civila samarbetspartners som till en del utbildar beväringar. Tillsammans med Kustbrigaden gör vi upp ett veckoprogram med samma utbildningsplan innan kursen börjar. Sen under kursen övervakar vi, gör besök, granskar utbildningen samt granskar dokumentationen, att beväringarna har fått den utbildning som de ska enligt veckoschemat, berättar Fredriksson.

Fredriksson och den kontingentansvarige premiärlöjtnant Kim Johansson pendlar mellan Dragsvik och Obbnäs ett par gånger i månaden, åtminstone i början av kursen. Det är även Nylands brigad som beställer förhöjningsintyg åt de beväringar som är berättigade till ett förnyat körkort. Vid Kustbrigaden finns personal som sköter det dagliga i praktiken. För Nylands brigads del är det mest fråga om planering, förberedelser och övervakning. 

Lika men annorlunda

Fastän Nylands brigad och Kustbrigaden har samma utbildning finns det ändå några skillnader. I Kustbrigaden finns Marinens alla finskspråkiga militärförare medan alla svenskspråkiga utbildas i Nylands brigad. “I kustbrigaden får beväringarna samma utbildning, fastän de har lite annorlunda fordon”, berättar Johansson. Det är ca 75 beväringar som utbildas till militärförare per kontingent i Dragsvik och ungefär 60 beväringar i Kustbrigaden. 

Fredriksson berättar att det är svårt att säga vad beväringarna vid kustbrigaden anser om kursen, men de verkar motiverade, åtminstone vad han har sett. Respons kommer från beväringarna när kursen är slut, och med hjälp av den kan kursen förbättras. Fredriksson berättar även att eftersom det här är den första kursen så kommer den att behöva finslipas i fortsättningen.

Att vara militärförare innebär även att föraren, utöver att köra och lära sig hantera militärens fordon, ska kunna underhålla och sköta om dem. Under militärförarkursen får man kunskap om alla militärens fordon. Foto: Alexander Krohn

Yrkeskompetens i det civila

Utbildningen ger beväringar en yrkeskompetens de kan använda i det civila. Under kursen kan man avlägga bland annat lastbilskörkort med tunga och lätta fordonskombinationer och busskörkort. Innan du kan få ett förhöjningsintyg måste du ha avklarat teoriprov, C1E hanteringsprov, körprov samt minst 23 h bakom ratten.

– Ett hundra procent måste göras innan man har avklarat kursen. Ifall man missar en lektion eller undervisning måste man göra restutföranden, säger Johansson.

Kursen håller på i ungefär fyra månader, varefter beväringarna är berättigade att köra de flesta militärfordonen på brigaden. Pansarfordonen utbildas skilt till vagnmanskapet och används för att transportera ATU-linjen. ATU är den enda linjen i Nylands brigad som använder sig av Pasi-fordon. Det finns 12 stycken pansarfordon på brigaden och det är samma utbildare till vagnmanskap som till de traditionella C-chaufförerna. Alla militärförare tjänstgör i 347 dygn.

Även nytt i Dragsvik

Denna förändring har inte påverkat TPC:s utbildning på Nylands brigad, berättar Fredriksson:

– Här är det inte några stora förändringar. Förstås våra kumpaner (civila samarbetspartners) som ger körkortsutbildning och en viss del av yrkeskompetensutbildningen har delvis bytts, men annars är det ganska som förut.

Fastän förändringen inte har påverkat Transportcentralens utbildning har militärförarkursen ändå förändrats rätt mycket i och med kontingent 1/23.  Denna kontingent har militärförarna, utöver militärförarkursen, börjat med en så kallad “enhetsutbildning”. Detta innebär att vid sidan om Transportcentralens undervisning har de på Pionjärkompaniet vanlig infanteriutbildning. Enligt Fredriksson handlar det mest om allmän utbildning som skjutbanedagar, fysisk fostran och vapenutbildning. Då militärförarna inte är sysselsatta med Transportcentralens undervisning så har de alltså enhetsutbildning, till skillnad från tidigare då de inte hade något på schemat. Fredriksson berättar att denna förändring inte har något med Nylands brigads nya ansvar att göra, utan det är helt brigadens egen vilja.

– Det kom lite som en överraskning att vi också ska ha enhetsutbildning som militärförare. I början var det svårt att balansera militärförarkursen med enhetsutbildningen men man har vant sig och börjat gilla det, säger jägare Kullberg, en beväring som går militärförarkursen. 

Att Nylands brigad nu ansvarar för hela marinens militärförarutbildning märks kanske inte så mycket i Dragsvik, men det är ändå en betydlig förändring inom försvarsmakten.


-Det här är en ganska stor sak som binder oss (Nylands brigad) till en större del, påpekar Fredriksson.