Nya Gilledagen blev en succé – en uppföljning planeras redan 

Under Gilledagen fick deltagarna bekanta sig med övningen SYD 2/22. Kommendör Sampsa Tamminen informerade först deltagarna om övningen.
Under Gilledagen fick deltagarna bekanta sig med övningen SYD 2/22. Kommendör Sampsa Tamminen informerade först deltagarna om övningen.

Gilledagen är en ny evenemangsform som planerats med avsikten att ordna en dag på brigaden för Gillets medlemmar där man skall kunna bekanta sig med platsen i nuläget, träffa kompisar från sin egen tjänstgöringstid och/eller andra som utfört sin beväringstjänst vid brigaden.

Gilledagen kunde också fungera som ett tillfälle att besöka platsen efter en tid på 5, 10, 15 , 20 år eller något annat årtal värt att fira. På dagen ordnas ett dags- och ett kvällsprogram. Man kan delta i båda eller välja endast det ena alternativet.

Den första Gilledagen hölls lördagen den 29 oktober 2022 

Deltagarna anlände till Dragsvik med buss som körde längs rutten Lovisa-Borgå -Helsingfors -Dragsvik. Alternativt kunde man komma till beväringarnas parkeringsplats med bil och därifrån ta sig med bussen till Syndalens lägerområde.  

Strids- och skjutövningen SYD 222 pågick på Syndalens skjutområde under tiden 25.10 – 3.11.2022. I övningen deltog ett flertal olika enheter från bl.a. Nylands brigad, Kustbrigaden, Markstridsskolan, Gardesjägaregementet, Gränsbevakningsväsendet, en enhet från Storbritannien och en USMC CLD-enhet (USA)

Deltagarna i Gilledagen, 46 personer fick möjlighet att följa med skjutningarna på området under lördagen.

Ekenäs kustbataljon verkställde strids- och skjutövning SYD 2/22 inom en multinationell ram med trupper från tre nationer, tre försvarsgrenar och från två olika myndigheter.

Tillfället inleddes på soldathemmet i Syndalen där man informerades om övningen av brigadens team under ledning av kommendör Sampsa Tamminen. Från den amerikanska enheten deltog överstelöjtnant Emmaline Hill och kapten Michael Roeske. Tillsammans med chefen för den brittiska enheten, kapten Connor Gregan,  presenterade de sina respektive enheter och hur de upplevt vistelsen i Finland.

Efter informationstillfället bjöds deltagarna på en fältlunch, varefter man indelade i grupper begav sig ut i terrängen för att följa med övningen.

Vid eldställningen kunde man följa avfyrningen med granatkastare 120 mm (120 GRH 92). Dessutom kunde man bekanta sig med övrig till eldställningen hörande verksamhet. Vid eldledningsplatsen kunde man på tryggt avstånd, men ändå tydligt, beskåda målområdet som besköts med både spräng- och rökgranater.

Efter besöket fortsatte programmet ännu på officersmässen för dem som valt kvällsprogrammet med middag (ca 30 Gillesmedlemmar deltog)  Trerätters- middagen inklusive måltidsdrycker avnjöts i gemytligt sällskap, varefter bussen vid ca 20-tiden inledde färden hemåt.

Programmet på Gilledagen bedömdes av de medverkande som synnerligen lyckat, och uppmuntrad av den positiva responsen har styrelsen beslutat inleda planeringen av följande Gilledag som preliminärt har inprickats till april 2023.