Nordic Response 24: När utbildningen blir verklighet

GRANFELT-ATU PORTTRAIT
Undersergeant Edvin Lindholm från Nylands brigad deltog i Nordic Response 24. Foto: Benjamin Granfelt.

Att få delta i övningen Nordic Response 24 var en upplevelse för undersergeant Edvin Lindholm. Han är nu en erfarenhet rikare efter att ha fått övernatta ombord på ett amerikanskt Navy-fartyg och skidat genom djup snö i Nordnorge.

Undersergeant Edvin Lindholm är en del av VYKS ATU (Amphibious Task Unit), som utgör Nylands brigads beredskapsenhet. Trupperna utbildas för nationellt försvar samt krävande militära krishanteringsuppgifter.

Rekrytskedet spenderade Lindholm på 2.Kustjägarkompaniet och efter det gällde underofficerskursen. Under den sista veckan av kursen fick han veta att han blivit antagen till VYKS ATU-utbildningen.

–Det är det bästa som hänt under militärtiden. Vi får lära oss nya saker varje vecka, och personerna som jag har omkring mig är alla trevliga och motiverade. När alla i gruppen har en framåtsträvande inställning blir det lättare att samarbeta med varandra, konstaterar Lindholm.

Samarbetet mellan länderna i fokus

VYKS ATU är en beredskapsenhet där trupperna övar teman som har att göra med det nationella försvaret och truppens krigstida uppgift. Till truppens utbildning hör att eleverna lär sig olika stridstekniker och verksamhetsmodeller som används i riktiga operationer. Om ett krig till exempel bryter ut är det VYKS ATU-trupperna som först rycker ut.

–Trupperna har därför tillgång till bättre utrustning och genomgår en innehållsrik utbildning som ger en hög kompetens för om någonting skulle hända.

Ungefär en månad före Nordic Response 24 stod det klart att årets VYKS ATU-trupp skulle få delta i övningen i norra Norge.

Edvin Lindholm säger att han tidigare enbart deltagit i den finskledda övningen Freezing Winds 23 som hölls förra året. Den största skillnaden mellan övningarna var att i Freezing Winds 23 fokuserade truppen mest på att sköta sin egen uppgift, medan fokuset i Nordic Response låg på samarbetet med de andra internationella truppförbanden.

–Truppen samarbetade med svenskar och fransmän och bodde på ett amerikanskt Navy-fartyg. Det uppstod inga större problem mellan soldaterna i form av kulturkrockar, men ibland hade fransmännen svårt med engelskan. Men det fanns alltid någon som kunde prata något språk, så kommunikationen lyckades bra, berättar Lindholm.

Han tillägger att det var väldigt spännande att få delta i övningen och att det stundvis kunde kännas surrealistiskt väl på plats i Norge.

–Det var också roligt att se hur andra länder fungerar och löser uppgifterna som tilldelas dem. Interoperabiliteten mellan länderna är viktig nu när Finland är en del av Nato.

Övning ger färdighet

Hela ATU-truppen på cirka 50 personer deltog i övningen. Truppen hade på förhand övat med extra läger och mycket skidande i Uttis.

–Vi hade förberett oss bra inför övningen, men särskilt den extra träningen med skidor kom väl till hands. Det var så pass djup snö att man inte skulle ha kommit fram utan skidor, beskriver Lindholm upplevelsen.

Han önskar att kommande beväringar också skulle få möjlighet att delta i militära övningar av liknande slag. Man lär sig mycket och erfarenheten är värdefull. 

–Jag uppmanar alla beväringar som verkligen vill få ut det mesta av sin tjänstgöringstid att söka sig till VYKS ATU. I denna trupp finns det ingenting som heter en tråkig stund.

Edvin Lindholm är hemma från Sibbo kyrkoby och gick gymnasiet i Sibbo. Han planerar att börja studera kemiteknik vid Aalto-universitetet. Men han utesluter inte möjligheten till en karriär inom militären.

–Oavsett vart framtiden än för mig har militärtjänstgöringen varit till nytta för mig.