När kriget i Ukraina oroar – vi listar nio saker du kan göra som reservist

_MG_3128

Ett av Gillets syften är att främja det frivilliga försvarsarbetet och försvarsandan. Vi har efter att Ryssland anföll Ukraina fått en hel del förfrågningar om hur man som reservist kan aktivera sig och var man kan hitta kurser för att repetera det militära. För Gillet är det viktigt att främja den här försvarsandan samt att hjälpa till att hitta kurser för våra aktiva. Därmed så repeterar vi de allmänna direktiv för reservister som Försvarsmakten publicerat 4.3.2022.

Allmänna direktiv för reservister. Det är bra att säkerställa kontakten med Försvarsmakten samt personlig beredskap som reservist.

  1. Kolla in Försvarsmaktens webbplats för reservister (https://intti.fi/sv/i-reserven) och till exempel landskapskompaniernas verksamhet (https://intti.fi/sv/lokala-trupper). Som reservist som känner till ditt område kan du anmäla ditt intresse till Försvarsmaktens regionalbyrå. 
  1. Vid behov kan du ta reda på din placeringsinformation genom att personligen besöka din regionalbyrå (https://intti.fi/sv/fragor-). Dina personuppgifter från värnpliktsregistret lämnas inte ut via telefon eller e-post. 
  1. Se till att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har dina nuvarande yrkes-, adress- och kontaktuppgifter. Därifrån uppdateras uppgifterna automatiskt i Försvarsmaktens värnpliktsregister.
  1. Försvarsmakten utbildar reservister enligt plan. Om du får post eller meddelanden från Försvarsmakten, en repetitionsutbildningsorder eller en inbjudan till en frivillig övning, agera enligt instruktionerna i ordern eller inbjudan. 
  1. Kom ihåg operationssäkerhet och informationskompetens – var kritisk. Kontrollera vid behov riktigheten i informationen och rapportera misstänkt information till din regionalbyrå (t.ex. information som tidigare visats i media om falska meddelanden som skickats i Försvarsmaktens namn).
  1. Ta hand om dig själv och dina nära och kära, det är bra att upprätthålla och utveckla din fysiska och mentala förmåga att fungera i alla situationer. Du kan till exempel få träningstips med Försvarsmaktens Marsmars-app (https://marsmars.fi/).
  1. Se till att du 72 timmars beredskap i hemmet (https://72timmar.fi/).
  1. Du kan bekanta dig med Försvarsutbildningens kurskalender, och anmäl dig med (https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri).
  1. Du kan bekanta dig med försvarsföreningarnas verksamhet (https://intti.fi/vapaaehtoinen-maanpuolustus).

Gillet är en av medlemsorganisationerna  i Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och påverkar därmed också utbildningen och utbuden. Under våren kommer Gillets nyligen tillsatta verksamhetsutskott att fundera på verksamhet för medlemmarna som hjälper att hålla medlemmarna i god kondition men också hjälpa att hitta rätt kurser för repetition. Håll därmed koll på våra facebook-sida, twitter och hemsida.