Medieproffset Ted Urho tar över

Ted Urho 2023_02 (1)
Ted Urho är till vardags verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda. Foto: Anders Wikström.

Vid årsskiftet får Fanbäraren en ny chefredaktör. Han heter Ted Urho och har lång journalistisk erfarenhet från sin tid på Svenska Yle.

–Jag tjänstgjorde vid Nylands brigad i ett år, med inryckning i sommarkontingenten 2000. Efter grundutbildningen på Granatkastarkompaniet fortsatte jag till dåvarande Underofficersskolan och blev därefter vald till ordförande för Beväringskommittén. Det var ett otroligt lärorikt uppdrag som gav insyn i både hur brigaden och Försvarsmakten fungerar. Via uppdraget väcktes även mitt intresse för bevärings- och reservistfrågor, som ledde till att jag under studietiden jobbade för Beväringsförbundet, först som verksamhetsledare och sedan som chefredaktör för tidningen Varusmies.   

Hur ser du på Nylands brigads roll? 

–Brigaden har, som jag ser det, två viktiga roller förutom det truppbildande arbetet. Brigaden är ett elitförband som är Försvarets och Marinens visitkort i det internationella försvarsarbetet. Samtidigt är brigaden en finlandssvensk institution, som kittar ihop Svenskfinland. Att brigaden kan vara bägge delarna är för mig en självklarhet och en otrolig styrka. De här två egenskaperna ger brigaden en särskild prägel, som gör det väldigt lätt att vara stolt över att höra till Nylands brigad.

Vilka försvarsfrågor i allmänhet och vid Nylands brigad i synnerhet är sådana som är av särskilt intresse nu?

–I allmänhet funderar jag ofta på hur vi ska få tillräckligt många unga finländare att göra sin värnplikt, så att den kritiska massan som vårt försvar kräver uppfylls. Och i synnerhet är jag intresserad av vilken roll Nylands brigad spelar i Nato. Även den amerikanska marinkårens regelbundna närvaro i Dragsvik är ytterst intressant.  

Hur vill du utveckla Fanbäraren?

–För mig är det viktigt att Fanbäraren är relevant för sin publik. Grovt förenklat kan man säga att man läser tidningen för att få veta vad som händer på brigaden. För den som tjänstgör i dag kanske den senaste tekniken inte är så intressant, utan man vill hellre “bonga” sig själv och sina kamrater på bild från den senaste övningen. För den som tjänstgjorde igår kan det däremot vara intressantare att läsa om brigadens utveckling och hur utbildningen förnyas. Det handlar om att hitta en balans.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya uppdrag som chefredaktör?

–I samband med Nylands Brigads Gilles årsfest i november besökte jag brigaden för första gången på väldigt många år, och fick genast kalla kårar av välbehag då jag steg in på kasernområdet. Jag ser fram emot att få vistas på brigaden, träffa och prata med både beväringar och personal samt förmedla den goda stämning och den enorma kompetens som finns inom verksamheten.

Namn: Ted Urho

Ålder: 43

Bor: Helsingfors

Beväring: NylBr kont. 2/00

Militärgrad: Sergeant

Jobbar som: Verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda 

Journalistisk erfarenhet: Tio år på Svenska Yle som redaktör och producent vid Yle Extrem samt programledare på Yle Vega. Var även chefredaktör för Beväringsförbundets tidning Varusmies (2003–2006). 

Hobbyer: Stugliv, styrketräning och fest i måttliga mängder.