Markus Liesalho premierad

Liesalho bättre

Ordföranden för Nylands Brigads Gille i Helsingfors, Markus Liesalho, har tilldelats Marinreservens förtjänstmedalj.

Medaljen överräcktes av Marinreservens tidigare ordförande, Robin G. Elfving, i samband med den Finlandssvenska försvarsdagens planeringsmöte. 

Liesalho har, förutom sitt engagemang för Gillet i Helsingfors, aktivt bidragit till genomförandet av försvarsdagen sedan starten. Han är också Gillets representant i Marinreservens styrelse. 

Förtjänstmedaljen tilldelas för “föredömligt arbete för befrämjande av marinförsvarets frivilliga reservistverksamhets syften”. 

I sammanhanget kan nämnas att avsikten är att arrangera den Finlandssvenska försvarsdagen i januari 2022. I år måste evenemanget ställas in på grund av pandemin.