Markus Liesalho blev prisbelönt för sitt breda engagemang

Markus Liesalho
Markus Liesalho tilldelades i år Marinreservens förtjänstmedalj. Foto: Privat

För cirka 25 år sedan steg Markus Liesalho in i den frivilliga försvarsverksamheten. I dag är han aktiv i många försvarsinriktade föreningar och han har redan i tolv år svingat ordförandeklubban för Nylands Brigads Gilles största lokalavdelning. Trots att han har varit med länge brinner han fortfarande för att utveckla verksamheten.

–Jag har alltid varit intresserad av försvars- och reservistfrågor. Det ena har lett till det andra och nu har jag varit ordförande för Nylands Brigads Gilles lokalavdelning Helsingforsnejden i tolv år, jag har länge varit aktiv i Helsingforsnejdens svenska reservunderofficerare r.f och dessutom sitter jag nu i Marinreservens styrelse. På finska skulle man kanske säga att “mopo on vähän karannut käsistä” när jag är med i så här pass mycket, skrattar Liesalho. 

Liesalho säger att det stora intresset för försvarsfrågor har gått i arv. Hans farfar tjänstgjorde som maskinmästare i flottan och hans pappa var också mycket intresserad av fosterländska frågor. 

Själv var Markus Liesalho sergeant och vice plutonchef på transportkompaniet vid Nylands brigad 1979-80. Trots att Liesalho trivdes bra i det militära valde han att börja studera vid Hanken.

–När jag hemförlovades var det många av mina kamrater som stannade kvar i Dragsvik och skapade en karriär inom det militära. Själv tänkte jag inte så mycket på det då, men när depressionen slog till i början av 1990-talet hann jag fundera många gånger på om jag hade gjort det rätta valet. Ett yrkesliv inom det militära hade då känts betydligt tryggare, berättar Liesalho.

Helsingforsnejden är störst

Det blev ingen yrkesmilitär av Liesalho, men däremot blev han en verklig eldsjäl i den försvarsinriktade föreningsverksamheten.

År 2009 tog han över ordförandeklubban för Nylands Brigads Gilles största lokalavdelning. Gillet Helsingforsnejden har i dag cirka 470 medlemmar.

–Vi har en stor åldersspridning bland våra medlemmar. Åldersmässigt är de allt från 25 år upp till 100, säger Liesalho.

Gillet Helsingforsnejden är känt för att ordna intressanta exkursioner och för att locka namnstarka föreläsare till sina möten.

–Under de senaste åren har våra exkursioner gått till bland annat Centralkriminalpolisen, till Sandudds begravningsplats och till Mannerheim-museet. På våra möten har vi bland annat fått ta del av intressanta föreläsningar av brigadkommendörer från Nylands brigad, av svenska försvarsattachéer och representanter från RUK och kadettskolan, säger Liesalho.

Gillet i Marinreserven

Nylands Brigads Gille är medlem i paraplyorganisationen Marinreserven rf. Marinreserven koordinerar och främjar samarbetet mellan de drygt 30 olika föreningarna som hör till organisationen. Förutom samarbetet mellan medlemsföreningarna jobbar Marinreserven också aktivt med Marinen, Sjöbevakningen och MPK. I Marinreservens styrelse representeras Nylands Brigads Gille av Markus Lieasalho.

–Alla medlemsföreningar har sin egen verksamhet och sina egna aktiviteter, men i Marinreservens styrelse försöker vi hitta olika samarbeten och undersöka vilka saker vi kunde göra gemensamt. Bland annat ordnar vi Marinförsvarsdagen, som varannan gång är ett seminarium i Helsingfors och varannan gång ett seminarium på Marinens stab i Åbo. Om allt går som planerat ordnas dagen igen i slutet på oktober i Åbo, berättar Liesalho.

Som medlem i Marinreservens styrelse behandlar han också de ansökningar som medlemsföreningarna riktar till Marinstiftelsen. Stiftelsens syfte är att understödja de frivilliga försvarsföreningarna som verkar inom sjöförsvaret.

För Liesalho inleddes året med en angenäm överraskning. Han tilldelades då Marinreservens förtjänstmedalj, som delas ut för “föredömligt arbete för befrämjande av marinförsvarets frivilliga reservistverksamhets syften”.

–Det kändes fint och jag får väl tänka att jag har gjort någonting rätt. Förtjänstmedaljen delas inte ut så ofta, så visst var det en stor ära, säger Lieasalho.

Finlandssvensk försvarsdag

En starkt bidragande orsak till att Markus Liesalho fick förtjänstmedaljen är hans långvariga engagemang i att ordna den finlandssvenska försvarsdagen.

Planeringen av den första finlandssvenska försvarsdagen inleddes 2008. Då kunde Liesalho och de andra i planeringskommittén skönja ett ökat intresse för försvarsfrågor bland finlandssvenskarna. I januari 2009 ordnades sedan den historiska första försvarsdagen på svenska med bland annat Försvarsmaktens kommendör, amiral Juhani Kaskeala som en av talarna.

–Vi har nu ordnat den finlandssvenska försvarsdagen sex gånger och det är glädjande att se hur stort intresse det har varit. Vi har haft cirka 200 deltagare, mycket fler än så får vi inte heller in i ett seminarierum, säger Liesalho.

Han beskriver att den största utmaningen med arrangemangen är att hitta ett brännhett tema som lockar den stora publiken. 

–Vi har bland annat haft Ryssland och nordiskt försvarssamarbete som teman för våra dagar. Sedan efter att vi har enats om temat har största delen av talarna och paneldeltagarna kommit tack vare vår primus motor Carl-Johan Hindsbergs breda kontaktnät, säger Liesalho.

Planen var att den sjunde finlandssvenska försvardagen skulle ha ordnats i januari i år, men på grund av coronaviruspandemin flyttades dagen fram till januari 2022.

–Vi har ännu inte slagit fast vilket temat blir, men just nu lutar det starkt mot att det kan handla om läget i Afghanistan. Det är sannolikt ett mycket aktuellt ämne ännu i vinter, säger Liesalho.

Exkursioner och samarbeten

Trots att Markus Liesalho har varit med länge i föreningsverksamheten brinner han fortfarande för att utveckla Nylands Brigads Gilles lokalavdelning i Helsingfors.

–Vi samarbetar en hel del med bland annat HSRK (Helsingfors svenska reservofficerklubb) och med Helsingforsnejdens svenska reservunderofficerare. Vi har redan en längre tid planerat att skaffa ett gemensamt utrymme där vi kunde ha våra saker och ordna möten. Ännu har vi inte hittat en lämplig lokal där priset skulle vara det rätta, men arbetet med att hitta det utrymmet går vidare, berättar Lieasalho.

Liesalho ser också en stor potential i att utveckla och bredda de exkursioner som lokalavdelningen ordnar. Han jobbar dessutom för att utveckla den tvåspråkiga utbildningen vid MPK, men han säger att det är en fråga som blir för stor att driva enbart utifrån lokalavdelningen.

Markus Liesalho har också en hälsning till alla som funderar på att gå med i Nylands Brigads Gille.

–Vår uppgift är att stödja Nylands brigad och dess personal och beväringar. Men frågan är större än så, hela brigaden är en stor finlandssvensk angelägenhet. Kom med och jobba för det finlandssvenska – om vi inte hela tiden är aktiva finns det en risk att brigaden kanske inte finns en dag. Vi har ju minsann tidigare sett att hotbilderna kan bli verkliga, säger Markus Liesalho.